Żywność i napoje

Żywność i napoje

Typowe zadanie to identyfikacja lub określenie ilościowe związku w próbce żywności lub napoju. Techniki chromatograficzne znajdują często zastosowanie w identyfikacji i określaniu ilościowym analitów.

Analiza patuliny w jabłkach

Potrzebujesz określić ilość mykotoksyn w żywności? Patulina to toksyna często występująca w gnijących jabłkach. Oto dobra przykładowa aplikacja.

Analiza witamin rozpuszczalnych w wodzie

Musisz określić ilość witamin rozpuszczalnych w wodzie w Twojej próbce? Rozwiązanie znajdziesz tutaj.

Monitorowanie aminokwasów metodą HPLC

Aby zidentyfikować i określić ilościowo niektóre kluczowe aminokwasy w Twojej próbce, prosta metoda HPLC może dostarczyć Ci rozwiązania.

Analiza aflatoksyny metodą HPLC

Twoje laboratorium musi zidentyfikować i określić poziomy aflatoksyny w Twoich produktach spożywczych? Korzystanie z HPLC, jak opisano tutaj, może pomóc w identyfikacji metody.