Chcę pozostać zalogowany
Wylogowanie za 
Sesja wygasła
Twoja sesja wygasła. Zostałeś wylogowany dla własnego bezpieczeństwa.
Chcesz zalogować się jeszcze raz?

Food & Beverage

Żywność i napoje

Typowe zadanie to identyfikacja lub określenie ilościowe związku w próbce żywności lub napoju. Techniki chromatograficzne znajdują często zastosowanie w identyfikacji i określaniu ilościowym analitów.

Rozdziały chromatograficzne znajdują szerokie zastosowanie w opracowywaniu oraz produkcji żywności i napojów. Szczególnie dotyczy to najnowszych osiągnięć w obszarze żywności funkcjonalnej. Metody HPLC i GC są powszechnie wykorzystywane w celu zagwarantowania bezpieczeństwa konsumentom i/lub przydatności produktu.