Chcę pozostać zalogowany
Wylogowanie za 
Sesja wygasła
Twoja sesja wygasła. Zostałeś wylogowany dla własnego bezpieczeństwa.
Chcesz zalogować się jeszcze raz?

Nie czekaj na ofertę, wygeneruj ją samodzielnie na pl.vwr.com szybko i wygodnie!

Chromatografia gazowa

Chromatografia gazowa

W przypadku chromatografii gazowej do separacji wykorzystywany jest rozdział pomiędzy fazą gazową a pełniącą określoną funkcję ciekłą fazą stacjonarną. Długość kolumn kapilarnych pozwala na uzyskanie wysokiej rozdzielczości.

Chromatografia gazowa, kapilarna chromatografia gazowa lub po prostu GC to metoda powszechnie stosowana w branży olejarskiej, badaniach żywności na obecność pestycydów, branży farmaceutycznej (do analizy pozostałości rozpuszczalników) i wielu innych zastosowaniach. Wykorzystywana jest głównie do analizy lotnych i półlotnych analitów.

Strony produktów