Chromatografia gazowa

Chromatografia gazowa

W przypadku chromatografii gazowej do separacji wykorzystywany jest rozdział pomiędzy fazą gazową a pełniącą określoną funkcję ciekłą fazą stacjonarną. Długość kolumn kapilarnych pozwala na uzyskanie wysokiej rozdzielczości.

Strony produktów

Kolumny do chromatografii gazowej

Znajdziesz tutaj kolumnę na miarę swoich potrzeb – zarówno do analizy węglowodorów i pestycydów, jak i estrów metylowych kwasów tłuszczowych (FAME) oraz pozostałości rozpuszczalników.

Wkładki, membrany i ferrule do chromatografii gazowej

To najważniejsze materiały eksploatacyjne umożliwiające optymalizację procesów chromatograficznych.

Wtórne wzorce referencyjne do chromatografii gazowej

Przed wykonaniem analizy ilościowej konieczna jest kalibracja – do tego celu niezbędne są materiały referencyjne wysokiej jakości.

Rozpuszczalniki wysokiej czystości do chromatografii gazowej

Aby w pełni wykorzystać możliwości chromatografii, niezbędne są rozpuszczalniki wysokiej czystości. Dzięki oferowanym przez nas produktom uzyskasz wiarygodne wyniki.