Chromatografia cieczowa – przygotowanie próbek

Przygotowanie próbek jest kluczowym etapem analiz chromatograficznych, ale często nie otrzymuje należytej uwagi. Nie ma rozwiązań uniwersalnych – każda próbka jest wyjątkowa i wymaga specyficznej obróbki. Dlatego oferta Avantor jest tak rozbudowana.

Sprzęt i produkty Avantor do przygotowania próbek

Filtry strzykawkowe

Dokładne filtrowanie próbek sprzyja prawidłowemu działaniu systemu chromatograficznego i wydłuża żywotność kolumn. Avantor oferuje duży wybór produktów, aby można było dobrać membranę, materiał i wielkość porów dla każdej analizowanej próbki. Przejrzyj na

Ekstrakcja do fazy stałej

Ekstrakcja do fazy stałej (SPE) jest kluczowym etapem rozdzielania związków tworzących mieszaninę, aby można je było poddać dalszej analizie. Zaopatrz swoje laboratorium w produkty Avantor do SPE.

Wirówki stołowe

Wirówki stołowe umożliwiają proste rozdzielanie próbek w laboratoriach klinicznych i badawczych. Avantor oferuje szeroką gamę wirówek ogólnego i specjalnego przeznaczenia, idealnie dostosowanych do konkretnych potrzeb.

Podgrzewanie i mieszanie

Sprawne przygotowanie próbek lub faz mobilnych przy pomocy mieszadeł grzejnych lub stacji reakcyjnych dostępnych w Avantor.

Aparatura pomiarowa

W analizach chromatograficznych potrzebne są niezawodne pH-metry, wagi, pipety i inne urządzenia pomiarowe. Avantor oferuje duży wybór produktów dostosowanych do różnych potrzeb.

Sole i kwasy o wysokiej czystości

Jeśli przygotowanie próbki obejmuje etap reakcji, użyj wysokiej jakości odczynnika firmy Avantor.

Czy potrzebujesz więcej informacji na temat przygotowywania próbek?

Znajdziesz tutaj informacje dotyczące filtracji oraz SPE. Możesz również obejrzeć filmy znajdujące się w naszej Bazie wiedzy.