Przygotowywanie próbek

Przygotowywanie próbek

Przygotowywanie próbek. Jaka metoda przygotowywania próbek do analizy HPLC jest najlepsza? Często słyszymy to pytanie, a odpowiedzią na nie zazwyczaj jest: „A co chcesz osiągnąć?”. Proces przygotowania próbki zależy od konkretnego zastosowania – od prostej filtracji aż po złożoną derywatyzację. W naszej ofercie znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz.

Czy potrzebujesz więcej informacji na temat przygotowywania próbek?

Znajdziesz tutaj informacje dotyczące filtracji oraz SPE. Możesz również obejrzeć filmy znajdujące się w naszej Bazie wiedzy.

Strony produktów

Filtry strzykawkowe

Filtracja próbek przed umieszczeniem ich w fiolkach w celu analizy zapewni prawidłową pracę systemu i wydłuży czas eksploatacji kolumny. Istotne znaczenie ma dobór właściwej membrany, materiału i rozmiaru porów dla danej próbki.

Ekstrakcja do fazy stałej (SPE)

Ekstrakcja do fazy stałej (SPE) – kluczowa metoda w procesie przygotowywania próbki przed analizą HPLC – umożliwia oczyszczenie i zatężenie próbki.

Wirowanie

Jeśli chcesz zmniejszyć ilość nierozpuszczonych cząstek w próbce i wykonać analizę supernatantu, dobrym wyborem na początek będzie użycie wirówki.

Podgrzewanie i mieszanie

W przygotowywaniu próbek i faz ruchomych bardzo ważną rolę pełni sprzęt do mieszania i podgrzewania.

Aparatura pomiarowa

Dokładne mierniki pH, wagi i pipety są niezwykle pomocne w procesach związanych z chromatografią. W naszej ofercie znajdziesz kompletną gamę produktów, które sprostają Twoim oczekiwaniom.

Sole i kwasy o wysokiej czystości

W celu przygotowania próbki do analizy HPLC konieczne może być przeprowadzenie reakcji chemicznej. Stosowanie wyłącznie odczynników najwyższej jakości to gwarancja uzyskania najlepszych wyników.

Ochrona osobista

Podczas pracy z substancjami chemicznymi w laboratorium należy chronić siebie i współpracowników. Do tego celu najlepiej nadaje się oferowana przez nas pełna gama produktów PPE.