Analiza środowiskowa

Szeroka gama produktów do analizy powietrza, wody i gleby, które zapewniają wiarygodne, dokładne i precyzyjne wyniki, ułatwiając zachowanie zgodności z przepisami i minimalizując prawdopodobieństwo ich naruszenia. Oferujemy bogatą gamę materiałów eksploatacyjnych do chromatografii – od etapu przygotowania próbek po ich separację i zabezpieczenie.

Wybór produktów

HyperSep – produkty do SPE

Elastyczna gama rozwiązań z zakresu SPE, dzięki którym w sposób efektywny przeprowadzisz ekstrakcję związków należących do obszaru zainteresowania.

Fiolki 9 mm SureStop

Wyeliminuj wątpliwości dotyczące siły, jakiej należy użyć, aby szczelnie zamknąć fiolkę. Podnieś jakość wyników analitycznych i ogranicz skalę błędów wynikających ze zjawiska parowania rozpuszczalnika zachodzącego w nieprawidłowo zamkniętych fiolkach.

Kolumny do chromatografii gazowej

Wyznacznik standardu premium wśród kolumn GC – niski stopień utraty fazy stacjonarnej („krwawienie kolumny”), znakomita powtarzalność i wysoki poziom inercji.

Kolumny Hypersil

Kolumny Hypersil GOLD™ firmy Thermo Scientific™ zapewniają znakomite kształty pików w przypadku chromatografii w normalnym i odwróconym układzie faz oraz chromatografii jonowymiennej i HILIC.

Akcesoria GC (strzykawki, membrany, linery i ferrule)

Szeroka gama akcesoriów do chromatografii gazowej (GC), które zapewnią optymalną wydajność systemu w wymagającym środowisku analizy GC.