Nauki biomedyczne

Innowacyjne produkty przeznaczone do użytku na wszystkich etapach pracy z próbką w pracowni biomedycznej – od jej przygotowania przez przenoszenie aż po separację, które umożliwią wiarygodną identyfikację i charakterystykę próbek.

Kolumny LC MAbPac™ RP

Przeznaczone do analizy przeciwciał monoklonalnych (mAb) oraz ich fragmentów i wariantów, koniugatów przeciwciał z lekami (ADC), białek pegylowanych i białek dwuswoistych z użyciem metod HPLC w układzie faz odwróconych (RP) i LC/MS.

Kolumny LC MAbPac™ SCX-10

Przeznaczone do wysokorozdzielczej i wysokowydajnej analizy przeciwciał monoklonalnych (mAb) i ich wariantów. Użycie unikatowej, nieporowatej żywicy pelikularnej zapewnia możliwość separacji wariantów mAb różniących się zaledwie jedną naładowaną resztą.

Kolumny MAbPac™ SEC-1

Przeznaczone do wysokorozdzielczej separacji przeciwciał monoklonalnych (mAb), w tym monomerów, agregatów oraz fragmentów Fab i Fc uzyskanych w wyniku proteolizy.

Kolumny MAbPac™ HIC-10

Kolumna krzemionkowa o wysokiej rozdzielczości przeznaczona do separacji przeciwciał monoklonalnych (mAb) i pokrewnych substancji biologicznych metodą oddziaływań hydrofobowych.

Kolumny HPLC MAbPac™ HIC-20

Służą do separacji przeciwciał monoklonalnych (mAb) oraz ich fragmentów i utlenionych wariantów metodą chromatografii oddziaływań hydrofobowych (HIC). Unikalne właściwości chemiczne tej kolumny krzemionkowej zapewniają wysoką rozdzielczość i selektywność.

Kolumny HPLC MAbPac™ HIC-Butyl

Przeznaczone do separacji przeciwciał monoklonalnych (mAb) i koniugatów przeciwciał z lekami (ADC). Kolumny są wypełnione nieporowatymi cząstkami polimeru o średnicy 5 μm i właściwościach hydrofilowych, z butylową grupą funkcyjną.

Kolumny LC GlycanPac™ AXR-1

Wysokosprawna kolumna chromatograficzna na bazie krzemionki, która umożliwia separację z użyciem technik mieszanych, tj. kombinacji parametrów takich jak ładunek, struktura izomeru i rozmiar.

Kolumny DNAPac™ RP

Szukasz rozwiązania, które zapewni Ci doskonałe wyniki separacji oligonukleotydów w układzie faz odwróconych? Kolumna ta została opracowana specjalnie pod kątem analizy oligonukleotydów i dwuniciowych fragmentów DNA/RNA metodą LC-UV lub LC-MS.