Chcę pozostać zalogowany
Wylogowanie za 
Sesja wygasła
Twoja sesja wygasła. Zostałeś wylogowany dla własnego bezpieczeństwa.
Chcesz zalogować się jeszcze raz?

Odbiór pustych opakowań

Proces odbioru pustych pojemników - wypełnij zgłoszenie zwrotu pustych opakowań

Odbiór pustych opakowań

VWR odbiera puste opakowania, które wcześniej zostały zgłoszone do odbioru.
 

Zgłoszenie odbioru opakowań jest tak proste jak: A, B, C

A: Wypełnij zgłoszenie zwrotu pustych opakowań zamieszczone poniżej. Prosimy o podanie rodzaju, ilości opakowań przeznaczonych do odbioru oraz szacowanej łącznej wagi.

B: Zarejestrujemy Twoją prośbę i wydamy firmie przewozowej  dokumentację upoważniającą do odebrania pustych pojemników. 

C: Odbiór nastąpi w ciągu kilku dni roboczych.
Pojemniki zostaną odebrane przez firmę przewozową.

  • W JAKI SPOSÓB POWINNY BYĆ PRZYGOTOWANE POJEMNIKI DO ZWROTU?

Możemy przyjąć tylko opakowania, które zostały pierwotnie pozyskane
od VWR International. Opakowania muszą być puste, oczyszczone wewnątrz i czyste na zewnątrz, odpowietrzone.

Opakowania należy zwracać z oryginalnymi zamknięciami i etykietami.

Upewnij się,  że zwracane opakowania nie były napełniane innymi substancjami.

Nie przyjmujemy luźnych butelek. Butelki muszą być spakowane w oryginalne kartony i przygotowane na palecie.

Upewnij się, że wszystkie opakowania do odbioru są przygotowane i czekają we właściwym miejscu.

Niespełnienie w/w warunków spowoduje nieprzyjęcie przesyłki i odesłanie jej na koszt zwracającego.

Zgłoszenie zwrotu pustych opakowań