Rozwiązania na potrzeby bezpiecznego wytwarzania leków cytotoksycznych

Wytwarzanie leków cytotoksycznych:

Szczególna odpowiedzialność za produkt, pracownika i pacjenta!

Nasza oferta produktów, usług i rozwiązań na potrzeby wytwarzania leków cytotoksycznych

Leki cytotoksyczne wymagają specjalistycznych procedur wytwarzania, ponieważ są sporządzane dla każdego z pacjentów indywidualnie według przekazanej receptury, zwykle w postaci pozajelitowej i zgodnie z zasadami aseptyki. Bezpieczeństwo produktu i personelu są tu niezwykle istotne, a wymagania produkcyjne szczególnie wysokie.

W ostatnich latach nastąpił znaczny postęp w kwestii zapewniania jakości w procesie produkcji. Efektem tych zmian było opracowanie krajowych i międzynarodowych kodeksów i wytycznych, a także zaostrzenie wymogów prawnych w wielu krajach europejskich.

Celem jest minimalizacja ryzyka przy jednoczesnym podniesieniu jakości procesu wytwarzania i samego produktu końcowego oraz ochrona personelu sporządzającego leki służące poważnie chorym pacjentom.

Firma VWR to doskonały partner we współpracy mającej na celu zapewnienie bezpieczeństwa i wysokiej jakości procesu wytwórczego. Zdajemy sobie sprawę z ogromu odpowiedzialności spoczywającej na producentach leków tego typu i z tego, że każdy dzień niesie ze sobą liczne wyzwania dotyczące zgodności z przepisami, szkolenia personelu, zatwierdzania produkcji, bezpieczeństwa i jakości produktu oraz ochrony pracowników i pacjentów.

Doradcy z firmy VWR posiadają wieloletnie doświadczenie dotyczące procesów produkcji sterylnej. Wiedzą, że z wytwarzaniem każdego leku cytotoksycznego wiążą się różne wymagania, i mogą fachowo doradzić w doborze odpowiedniego wyposażenia. W naszej ofercie dostępne są nie tylko wysokiej jakości produkty, ale także przydatne usługi doradztwa produktowego, co zapewnia lepszą jakość i wydajność rozwiązań oraz kompleksowe zaopatrzenie u jednego dostawcy.

Oferujemy także usługi z zakresu optymalizacji i zapewniania bezpieczeństwa procedur roboczych: począwszy od szkoleń dla personelu, po zapewnianie jakości i standaryzację.