Inteligentne pomiary cyfrowe zapewniające większą dokładność i elastyczność!

Początkowo pomiary pH wykonywano z użyciem jedynie elektrody odniesienia i komory pomiarowej. Z czasem zaczęto korzystać z elektrody kombinowanej z wbudowanym czujnikiem temperatury, natomiast obecnie możemy już korzystać z nowoczesnych i innowacyjnych czujników cyfrowych umożliwiających pomiar takich parametrów jak pH, reakcje redoks, przewodność, stężenie rozpuszczonego tlenu, a nawet mętność.

Inteligentne czujniki cyfrowe:

  • zapewniają większą dokładność, ponieważ sygnał ulega konwersji bezpośrednio w elektrodzie,
  • automatycznie przesyłają do miernika numery seryjne i dane takie jak daty kalibracji, co wyjątkowo usprawnia proces zarządzania,
  • są łatwe w użyciu, ponieważ każdy czujnik jest indywidualnie rozpoznawany przez miernik.

A to tylko kilka z ich zalet!

Wieloparametrowy cyfrowy system pomiarowy VWR® MD 8000

Zalety cyfrowego systemu pomiarowego

Obejrzyj film, aby przekonać się, jak opisywane tu innowacyjne rozwiązania upraszczają pomiary, zwiększają ich dokładność i zapewniają wyjątkową elastyczność na potrzeby przyszłych projektów!

Obejrzyj film

Wybór produktów

pHenomenal MD 8000 L

Jednokanałowy miernik stołowy
Pomiar 6 parametrów: pH/temperatura, reakcje redoks, przewodność, TDS, zasolenie, stężenie rozpuszczonego tlenu i mętność.
Pamięć 5000 zestawów danych (zgodność z zasadami GLP)

pHenomenal MD 8000 H

Jednokanałowy miernik przenośny
Pomiar 6 parametrów: pH/temperatura, reakcje redoks, przewodność, TDS, zasolenie, stężenie rozpuszczonego tlenu i mętność
Pamięć 5000 zestawów danych (zgodność z zasadami GLP)

Wieloparametrowe systemy cyfrowych czujników IDS WTW®

Wybór produktów

Wieloparametrowe mierniki laboratoryjne IDS WTW®

Miernik stołowy (od jednego do trzech kanałów)
Pomiar 6 parametrów: pH/temperatura, reakcje redoks, przewodność, TDS, zasolenie, stężenie rozpuszczonego tlenu i mętność.
Pamięć 5000 zestawów danych (zgodność z zasadami GLP)

Wieloparametrowe mierniki przenośne IDS WTW®

Miernik przenośny (od jednego do trzech kanałów)
Pomiar 6 parametrów: pH/temperatura, reakcje redoks, przewodność, TDS, zasolenie, stężenie rozpuszczonego tlenu i mętność
Pamięć 5000 zestawów danych (zgodność z zasadami GLP)

Jedno- i wieloparametrowe systemy HQD firmy HACH®

Trwałe sondy HQd IntelliCAL™ firmy Hach

Miernik HQD Przejrzyj ofertę trwałych sond do analiz wody HQd IntelliCAL firmy Hach.

Jedno- i wieloparametrowe mierniki laboratoryjne HQD firmy Hach®

Przyrząd do pomiarów 1- i 2-kanałowych: pH/temperatura, reakcje redoks, przewodność, TDS, zasolenie, stężenie rozpuszczonego tlenu i ISE. Pamięć mieszcząca 500 zestawów danych, zgodna z GLP

Jedno- i wieloparametrowe przenośne mierniki HQD firmy Hach®

Przyrząd do pomiarów 1- i 2-kanałowych: pH/temperatura, reakcje redoks, przewodność, TDS, zasolenie, stężenie rozpuszczonego tlenu i ISE. Pamięć mieszcząca 500 zestawów danych, zgodna z GLP