ELEKTRONICZNE DOKUMENTY WZ – NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA I INSTRUKCJE DOTYCZĄCE DOSTĘPU DO FUNKCJI

Zastępowanie papierowych dokumentów WZ kodami QR

Najczęściej zadawane pytania

Na czym polega ten proces?

W ramach zaangażowania firmy Avantor w zrównoważony rozwój wprowadzamy inicjatywę, której celem jest zmniejszanie ilości odpadów opakowaniowych. Już w 2021 roku wprowadziliśmy kody QR na naszych opakowaniach. Był to początek procesu przechodzenia firmy Avantor z tradycyjnych papierowych dokumentów wydania zewnetrznego dołączanych do opakowania każdego zamówienia na kod QR drukowany na naklejce nadającej się do recyklingu umieszczanej na zewnętrznej stronie każdego opakowania, która zawiera adres Klienta. Zeskanowanie kodu QR daje dostęp do elektronicznego dokumentu WZ.


Czy już teraz muszę przejść na etykiety z kodami QR?

Aktualnie Klienci mają możliwość wyboru elektronicznych dokumentów WZ dla swoich zamówień realizowanych przez centra dystrybucji Avantor. Zachęcamy wszystkich Klientów do przechodzenia na elektroniczne dokumenty WZ, aby podkreślić zaangażowanie w kwestie zrównoważonego rozwoju i wydajności. 


Dlaczego Avantor podejmuje te działania?

Zastąpienie papierowych dokumentów wydania zewnętrznego dokumentami elektronicznymi umożliwi firmie Avantor dalsze ograniczanie oddziaływania na środowisko i osiąganie celów w obszarze zrównoważonego rozwoju. 


W jaki sposób będzie przebiegać ten proces?

Aktualnie Klienci mają możliwość wyboru elektronicznychdokumentów WZ dla zamówień realizowanych przez centra dystrybucji Avantor, ze skutkiem natychmiastowym. Celem firmy Avantor jest pełne wdrożenie systemu elektronicznych dokumentów WZ do stycznia 2023 roku.


Czy elektroniczne dokumenty WZ będą dostępne dla wszystkich dostaw Avantor?

Elektroniczne dokumenty WZ (kody QR) będą dostępne dla wszystkich dostaw realizowanych przez centra dystrybucji Avantor. 


Czy ten proces jest elementem szerszych działań na rzecz zrównoważonego rozwoju podejmowanych przez Avantor?

Tak. Avantor konsekwentnie angażuje się w inicjatywy na rzecz zrównoważonego rozwoju i dba o to, aby codzienne działania miały pozytywny wpływ na środowisko i ludzi. Uwzględniając zasady zrównoważonego rozwoju w każdym aspekcie naszej działalności, realizujemy misję polegającą na wykorzystywaniu osiągnięć nauki, aby budować lepszy świat.
Jako globalny lider branży odpowiadamy za tworzenie trwałych wartości dla naszych współpracowników, klientów, dostawców, akcjonariuszy oraz całych społeczności.


Jaka będzie korzyść dla środowiska z wycofania papierowych listów przewozowych na rzecz kodów QR?

Gdyby wszyscy nasi Klienci w Europie zrezygnowali z papierowych dokumentów WZ na rzecz kodów QR, moglibyśmy zaoszczędzić 12–25 drzew rocznie i zapobiec emisjom gazów cieplarnianych w ilości 1,1–1,2 MTCO2e rocznie.


Jakie inne działania podejmuje Avantor na rzecz zrównoważonego rozwoju?

Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w sekcji dotyczącej zrównoważonego rozwoju w witrynie internetowej avantorsciences.com


Jak użyć kodu QR do odczytania zawartości opakowania dostarczonego przez Avantor?

Instrukcja w pliku PDF


Co zrobić, jeśli nie chcę przejść na używanie kodów QR? 

Aktualnie Klienci mają możliwość wyboru elektronicznych dokumentów WZ lub pozostania przy dokumentach papierowych. Prosimy o kontakt z Opiekunem Klienta, aby omówić wszystkie dostępne opcje.


Czy papierowe dokumenty WZ będą nadal dołączane do przesyłek?

Papierowe dokumenty WZ będą nadal wysyłane, o ile nie zostanie wybrana opcja dokumentów elektronicznych. Po uruchomieniu opcji elektronicznych dokumentów WZ dla danego miejsca dostawy do przesyłek nie będą już dołączane papierowe listy przewozowe.


Bezpieczeństwo i przebieg procedury

Jakie urządzenie jest potrzebne do skanowania kodów QR?

Kody QR można odczytywać przy pomocy aparatu w telefonie komórkowym, używając funkcji skanowania kodów QR.
W przypadku laptopów albo komputerów stacjonarnych do odczytania kodu QR należy użyć specjalnego czytnika podłączanego do komputera.


Dlaczego dostęp do elektronicznych dokumentów WZ wymaga bezpiecznego logowania?

Bezpieczne logowanie jest niezbędne, aby ograniczyć widoczność zawartości przesyłek dla działów w firmie oraz dostępność innych informacji, które można uzyskać po wprowadzeniu kodu dostępu lub jako zarejestrowany użytkownik.
Opcje bezpiecznego dostępu do elektronicznych dokumentów WZ:

1. Kod dostępu

Opcja kodu dostępu jest odpowiednia dla klientów posiadających wiele lokalizacji i wielu odbiorców przesyłek.
Dostęp użytkownika jest ograniczony do przeglądania dokumentów WZ po zeskanowaniu kodu QR. Ograniczony dostęp uniemożliwia przeglądanie zamówień, cen i wycen.
Aby skonfigurować opcję kodu dostępu, wyznaczony administrator sieci firmy powinien skontaktować się z: b2b.pl@vwr.com 
Po wyborze tej opcji administrator musi powiadomić działy przyjmujące towary o kodzie dostępu, aby mogły rozpocząć skanowanie i pobieranie elektronicznych dokumentów WZ.


Jak sprawdzić, kto jest przypisany w firmie jako administrator odpowiedzialny za elektroniczne dokumenty WZ?

Jeśli nie można uzyskać dostępu do elektronicznych dokumentów WZ przy użyciu kodu dostępu, należy skontaktować się z administratorem, aby zweryfikować kod dostępu.
Aby sprawdzić, kto jest administratorem w firmie, należy skontaktować się mailowo z: b2b.pl@vwr.com

Zarejestrowany użytkownik

Opcja zarejestrowanego użytkownika jest niezbędna w przypadku tych użytkowników, którzy potrzebują dostępu do narzędzi upraszczających zakupy. Aby dowiedzieć się, jak zostać zarejestrowanym użytkownikiem, kliknij tutaj.


Nasza firma ma kilka kont. Czy trzeba wyrazić zgodę na elektroniczne dokumenty WZ dla wszystkich kont?

Opcję tę można wybrać dla określonych lub wszystkich kont dostawców albo wszystkich kont. Po wstępnej konfiguracji i aktywacji elektronicznych dokumentów WZ można wybrać konta, które będą uwzględnione w Twoim profilu VWR.com. 


Wybierasz elektroniczne dokumenty WZ i rezygnujesz z papierowych listów przewozowych?

Logowanie

Masz już profil w serwisie VWR.com?

Jeśli masz profil, zaloguj się, wprowadzając adres e-mail i hasło u góry strony. Po zalogowaniu się masz dostęp do swojego konta i osobistych ustawień. 
Jeśli masz profil użytkownika, a Twoja firma zdecyduje się na to rozwiązanie, zyskujesz automatyczny dostęp. >

Jeśli nie masz profilu użytkownika, przejdź do kolejnego pytania.

Szczegółowe informacje są zawarte w udostępnionej instrukcji.


Skąd wiadomo, że mój profil został utworzony?

W ciągu 48 godzin zostanie przesłane powiadomienie, że konto zostało zweryfikowane. 


Po skonfigurowaniu profilu użytkownika, w jaki sposób można wybrać opcję otrzymywania elektronicznych dokumentów WZ?

Aby otrzymywać elektroniczne dokumenty WZ, należy skontaktować się z: b2b.pl@vwr.com


Z kim należy się skontaktować, jeśli kod QR jest uszkodzony, a czytnik go nie odczytuje?

Jeśli masz własny login w naszej witrynie internetowej, możesz pobrać dokument WZ w sekcji Stan zamówienia (WIMS). Jeśli to się nie uda, prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny: info.pl@vwr.com lub 58 323 82 10. Wystarczy podać numer referencyjny zamówienia lub numer listu przewozowego na etykiecie, a elektroniczny dokument WZ zostanie wysłany pocztą elektroniczną.