Chcę pozostać zalogowany
Wylogowanie za 
Sesja wygasła
Twoja sesja wygasła. Zostałeś wylogowany dla własnego bezpieczeństwa.
Chcesz zalogować się jeszcze raz?

Środkowoeuropejska Konferencja ECOpole’18

Środkowoeuropejska Konferencja ECOpole’18

Środkowoeuropejska Konferencja ECOpole’18

pt. Substancje chemiczne w środowisku przyrodniczym

Konferencja odbyła się w Polanicy Zdrój w dniach 10-13 października 2018 r.

Podobnie jak w latach poprzednich, konferencja ECOpole’18 była poświęcona różnym aspektom ochrony środowiska

przyrodniczego. Jej obrady  zgrupowane były w czterech Sekcjach:

  • SI Chemiczne substancje w środowisku przyrodniczym oraz ich monitoring
  • SII Odnawialne źródła energii i jej oszczędne pozyskiwanie oraz użytkowanie
  • SIII Forum Młodych (FM) i Edukacja prośrodowiskowa
  • SIV Wpływ zanieczyszczeń środowiska oraz żywności na zdrowie ludzi

W konferencji uczestniczyło  ok. 140 osób, reprezentujących  Polskę, Anglię, Czechy, Federację Rosyjską, Niemcy, Norwegię,

Polskę, Rumunię, Stany Zjednoczone Ameryki i Węgry.

Dziękujemy za zaproszenie !