Środkowoeuropejska Konferencja ECOpole’18

Środkowoeuropejska Konferencja ECOpole’18

Środkowoeuropejska Konferencja ECOpole’18

pt. Substancje chemiczne w środowisku przyrodniczym

Konferencja odbyła się w Polanicy Zdrój w dniach 10-13 października 2018 r.

Podobnie jak w latach poprzednich, konferencja ECOpole’18 była poświęcona różnym aspektom ochrony środowiska

przyrodniczego. Jej obrady  zgrupowane były w czterech Sekcjach:

  • SI Chemiczne substancje w środowisku przyrodniczym oraz ich monitoring
  • SII Odnawialne źródła energii i jej oszczędne pozyskiwanie oraz użytkowanie
  • SIII Forum Młodych (FM) i Edukacja prośrodowiskowa
  • SIV Wpływ zanieczyszczeń środowiska oraz żywności na zdrowie ludzi

W konferencji uczestniczyło  ok. 140 osób, reprezentujących  Polskę, Anglię, Czechy, Federację Rosyjską, Niemcy, Norwegię,

Polskę, Rumunię, Stany Zjednoczone Ameryki i Węgry.

Dziękujemy za zaproszenie !