Edukacja/szkolnictwo

W naszej ofercie dla sektora edukacji i szkolnictwa znajdują się pomoce do nauki chemii, fizyki i biologii.

Preparaty chemiczne do zastosowań ogólnych

Seria BDH Prolabo® to dostępny w atrakcyjnej cenie, szeroki wybór różnorodnych produktów dla placówek edukacyjnych

Materiały eksploatacyjne do zastosowań ogólnych

Produkty powszechnie stosowane w laboratoriach szkolnych, niezależnie od ich przeznaczenia

Wyposażenie laboratoryjne do zastosowań ogólnych

Seria VWR Collection to szeroki wybór wytrzymałych i niezawodnych produktów z zakresu podstawowego wyposażenia szkolnych laboratoriów

Przenoszenie płynów

Produkty z serii VWR Collection umożliwiają wykonywanie pełnego zakresu czynności dotyczących postępowania z substancjami płynnymi – od procedur wymagających użycia szklanych pipet, po związane z wyodrębnianiem mikrolitrowych próbek

Life Science i biologia

Bogata oferta produktów: od modeli szkieletu i anatomicznych po wyposażenie do analizy DNA i preparatów białkowych

Nauka o Ziemi / nauka o środowisku

Wybór produktów do stosowania podczas zajęć z nauk o Ziemi

Bezpieczeństwo, pierwsza pomoc i środki czystości

Wszystko, czego potrzeba, aby zachować bezpieczeństwo pracujących w laboratorium

Meble i sprzęt do przechowywania materiałów

Meble i sprzęt do przechowywania materiałów dla instytucji edukacyjnych