Elektrochemia do laboratoriów, pracy terenowej i procesów technologicznych

Firma VWR w jednym miejscu oferuje wszystko, czego potrzeba w elektrochemii – produkty znanych producentów i przystępną cenowo markę własną, VWR Collection.
Poznaj nasze nowe technologie!

Dowiedz się więcej

Elektrody pH i ORP do bioprocesów, SteamLine, SI Analytics®, nadają się do sterylizacji

Zaawansowane elektrody o wyjątkowej charakterystyce parametrów, można sterylizować w autoklawie. Odpowiednie do stosowania w wymagających środowiskach (obróbka SIP, czyszczenie CIP).

Kombinowane elektrody pH, ProcessLine, SI Analytics®

Nisko obsługowy czujnik do wymagających zastosowań w branży chemicznej z nośnikami o ekstremalnej sile jonowej, silnie utleniającymi, kwasowymi i zasadowymi.

Czujniki rozpuszczonego tlenu do zastosowań przemysłowych o wysokich wymogach higienicznych, OxyFerm FDA, Hamilton Bonaduz

OxyFerm FDA, elektrochemiczny czujnik tlenowy z membraną z atestem FDA do zastosowań w procesach higienicznych, odporny na sterylizację parową, w autoklawie oraz na czyszczenie w systemach CIP. 

Elektrody pH EasyFermPlus, Hamilton Bonaduz

EasyFerm Plus to produkt do wymagających zastosowań w branży farmaceutycznej i chemicznej. Elektrody emitują stabilne sygnały pomiarowe po sterylizacji parowej, w autoklawie lub w systemie CIP.

Elektrochemia: kompleksowa oferta!

W ofercie VWR znajdziesz wszystkie produkty elektrochemiczne w jednym miejscu. Przekonaj się!