Chcę pozostać zalogowany
Wylogowanie za 
Sesja wygasła
Twoja sesja wygasła. Zostałeś wylogowany dla własnego bezpieczeństwa.
Chcesz zalogować się jeszcze raz?

Chemia środowiska

Chemia środowiska

Chemia środowiska

Firma VWR oferuje duży wybór produktów i usług do pełnej analizy wody na miejscu i w laboratorium włącznie z szybkimi testami oraz metodami zgodnymi z normami europejskimi. Główne zastosowania obejmują analizę ścieków, wody pitnej, wód przemysłowych, rzek, w hodowli ryb itp.

Firma VWR wraz ze swoimi partnerami ma duże doświadczenie w zakresie analiz środowiska w skali europejskiej.