Chcę pozostać zalogowany
Wylogowanie za 
Sesja wygasła
Twoja sesja wygasła. Zostałeś wylogowany dla własnego bezpieczeństwa.
Chcesz zalogować się jeszcze raz?

Nie czekaj na ofertę, wygeneruj ją samodzielnie na pl.vwr.com szybko i wygodnie!

Chemia środowiska

Chemia środowiska

Chemia środowiska

Firma VWR oferuje duży wybór produktów i usług do pełnej analizy wody na miejscu i w laboratorium włącznie z szybkimi testami oraz metodami zgodnymi z normami europejskimi. Główne zastosowania obejmują analizę ścieków, wody pitnej, wód przemysłowych, rzek, w hodowli ryb itp.

Firma VWR wraz ze swoimi partnerami ma duże doświadczenie w zakresie analiz środowiska w skali europejskiej.