Pomiar BZT (BOD)

Pomiar biologicznego zapotrzebowania na tlen (Biological Oxygen Demand, BOD) to ważny parametr w kontroli jakości wody. Firma VWR oferuje produkty do różnych metod.

Inkubatory BOD

Niezależnie od stosowanej metody pomiaru BOD przeznaczone do analizy próbki należy przez 5 dni przechowywać w temperaturze 20°C (68°F). Firma VWR oferuje szeroką gamę inkubatorów z funkcją kontroli temperatury.

Respirometryczny pomiar BOD: samodzielne monitorowanie BOD

Obniżenie zawartości tlenu skutkuje zmianą ciśnienia, którą mierzy się za pośrednictwem czujnika ciśnienia. Jest to praktyczna i łatwa w użyciu metoda.

Metoda rozcieńczeń BZT (BOD)

Pomiar BZT (BOD) zgodnie z normą EN 1899...

Metoda fotometryczna BOD

Test BOD to fotometryczny test komórkowy od firmy Merck...