Oznaczanie zawartości chloru (wolnego i całkowitego)

Firma VWR oferuje różne alternatywy do pomiaru chloru wolnego i całkowitego.

  • Metoda kolorymetryczna z łatwymi w użyciu odczynnikami DPD, zestawami testowymi, kolorymetrami i spektrofotometrami.
  • Metoda elektrochemiczna z czujnikami jednorazowego użytku umożliwia uzyskanie wyników w czasie poniżej 1 minuty (nowa rewolucyjna metoda). Szeroki przedział testu: od 0,02 mg/l do 10 mg/l
  • Analiza miareczkowa, metoda DPD zgodna z normą europejską EN ISO 7393-1.

Analiza kolorymetryczna

Metoda kolorymetryczna z łatwymi w użyciu odczynnikami DPD, zestawami testowymi, kolorymetrami i spektrofotometrami...