Chcę pozostać zalogowany
Wylogowanie za 
Sesja wygasła
Twoja sesja wygasła. Zostałeś wylogowany dla własnego bezpieczeństwa.
Chcesz zalogować się jeszcze raz?

Nie czekaj na ofertę, wygeneruj ją samodzielnie na pl.vwr.com szybko i wygodnie!

Analiza chemicznego zapotrzebowania na tlen (ChZT)

Analiza chemicznego zapotrzebowania na tlen (ChZT)

Analiza chemicznego zapotrzebowania na tlen (ChZT) dla wody jest przeprowadzana z wykorzystaniem dwuchromianu po mineralizacji.

VWR oferuje 2 metody przeprowadzania analizy ChZT:

  • Szybką
  • Oficjalną

Szybka metoda przeprowadzania analizy ChZT, Hach

Oficjalna metoda przeprowadzania analizy ChZT

Oficjalna metoda przeprowadzania analizy ChZT

Próbka jest najpierw mineralizowana odpowiednimi odczynnikami w urządzeniu do mineralizacji ręcznej lub automatycznej.