Kolorymetria/Fotometria

VWR oferuje szeroki wybór produktów i urządzeń mierzących różne parametry wody: paski testowe do  pH, zestawy kolorymetryczne, przenośne kolorymetry i fotometry, fotometry laboratoryjne i spektrofotometry.

Spektrofotometria UV/Vis

Spektrofotometria UV/Vis – instrumenty

Szybka analiza

Reflektometry, kolorymetry, spektrofotometry i odczynniki Chemkey jeszcze bardziej przyspieszające pracę. Urządzenia z zestawami odczynników umożliwiające szybkie, łatwe i dokładne analizy próbek wody pod kątem różnych parametrów – od glinu do cynku.

Wzrokowe zestawy barwne

Firma VWR oferuje szereg różnych protokołów...

Fotometry/spektrofotometry stołowe

Firma VWR oferuje szeroką gamę spektrofotometrów do wszelkiego rodzaju badań naukowych, w tym biofotometry i spektrofotometry fluorescencyjne. Dostępne również materiały zużywalne, wzorce i rozpuszczalniki.