Chcę pozostać zalogowany
Wylogowanie za 
Sesja wygasła
Twoja sesja wygasła. Zostałeś wylogowany dla własnego bezpieczeństwa.
Chcesz zalogować się jeszcze raz?

Nie czekaj na ofertę, wygeneruj ją samodzielnie na pl.vwr.com szybko i wygodnie!

Metoda Kjeldahla

Metoda Kjeldahla

Oznaczenie azotu metodą Kjeldahla wykonuje się w wielu produktach żywnościowych. Metoda Kjeldahla składa się z trzech głównych etapów: mineralizacji, destylacji i miareczkowania.

1. Mineralizacja: przeprowadza się poprzez gotowanie homogenizowanej próbki w stężonym kwasie solnym. W ten sposób otrzymuje się roztwór siarczanu amonu.

2. Destylacja: do produktu trawienia dodaje się zasadę w nadmiarze, aby przekształcić sól amonową do amoniaku.

3. Miareczkowanie: ilość azotu w próbce można obliczyć, oznaczając ilościowo amoniak w otrzymanym roztworze. Amoniak wychwytuje się albo za pomocą dokładnie odmierzonego nadmiaru standaryzowanego roztworu kwasu (miareczkowanie odwrotne) lub roztworu kwasu bornego (miareczkowanie bezpośrednie)