Przepisy prawne/normy

Jakość wody

ISO 6059 Oznaczenie twardości całkowitej (wapń i magnez) – metoda miareczkowa z EDTA
ISO 6058 Oznaczenie zawartości wapnia – metoda miareczkowa z EDTA
EN ISO 9963-1 Oznaczenie całkowitej alkaliczności i jej składników – część 1
EN ISO 9963-2 Oznaczenie alkaliczności węglanowej – część 2
ISO 9297 Oznaczenie zawartości chlorków – miareczkowanie z azotanem srebra i chromianem jako wskaźnikiem (metoda Mohra)
ISO 7393-1 Oznaczenie zawartości chloru wolnego i całkowitego – część 1: metoda miareczkowa z N,N-dietylofenyleno-1,4-diaminą
ISO 7393-2 Oznaczenie zawartości chloru wolnego i całkowitego – część 2: metoda kolorymetryczna z N,N-dietylofenyleno-1,4-diaminą
ISO 15705 Oznaczenie ChZT (COD) – mikrometoda
ISO 6060 Oznaczenie ChZT (COD)
ISO/CD 25814 Oznaczenie zawartości rozpuszczonetgo tlenu – metoda elektrochemiczna z sondą D.O. .
ISO/DIS 7887 Kontrola i określenie zabarwienia
ISO 7027 Oznaczenie stopnia zmętnienia
ISO 10359-1 Oznaczenie zawartości fluorków – część 1: metoda elektrochemiczna z elektrodą jonoselektywną ISE (do badania wody pitnej lub o niskim zanieczyszczeniu)
ISO 5664 Oznaczenie zawartości amoniaku – metoda destylacyjno-miareczkowa
ISO 10523 Oznaczenie pH
ISO 27888 Oznaczenie przewodności
ISO 11923 Oznaczenie ilości substancji zawieszonych, poprzez filtrację na filtrze z włókna szklanego