Chcę pozostać zalogowany
Wylogowanie za 
Sesja wygasła
Twoja sesja wygasła. Zostałeś wylogowany dla własnego bezpieczeństwa.
Chcesz zalogować się jeszcze raz?

Nie czekaj na ofertę, wygeneruj ją samodzielnie na pl.vwr.com szybko i wygodnie!

Przygotowanie próbek

Przygotowanie próbek

Prawidłowe przygotowanie próbek jest kluczowe dla uzyskania dokładnych wyników. Firma VWR oferuje duży wybór produktów – od mieszadeł i mieszarek do automatycznych systemów do trawienia i destylacji.

  • Aparaty do mineralizacji pomogą określić zawartość azotu, ChZT (COD) i śladów metali w wodzie, metodami zgodnymi z normami.
  • Aparaty do destylacji służą do określenia stężenia azotu, fenolu, całkowitej zawartości cyjanków, alkoholu, amoniaku, konserwantów i dwutlenku siarki.
  • Aparatów do ekstrakcji używa się w wielu różnych sytuacjach, np. przy określaniu zawartości pestycydów, polichlorowanych bifenyli (PCBs), dioksyn, fenoli, halogenków, olejów i smarów