Przygotowanie próbek

Prawidłowe przygotowanie próbek jest kluczowe dla uzyskania dokładnych wyników. Firma VWR oferuje duży wybór produktów – od mieszadeł i mieszarek do automatycznych systemów do trawienia i destylacji.

  • Aparaty do mineralizacji pomogą określić zawartość azotu, ChZT (COD) i śladów metali w wodzie, metodami zgodnymi z normami.
  • Aparaty do destylacji służą do określenia stężenia azotu, fenolu, całkowitej zawartości cyjanków, alkoholu, amoniaku, konserwantów i dwutlenku siarki.
  • Aparatów do ekstrakcji używa się w wielu różnych sytuacjach, np. przy określaniu zawartości pestycydów, polichlorowanych bifenyli (PCBs), dioksyn, fenoli, halogenków, olejów i smarów

Przenoszenie płynów [Nowości]

Firma VWR oferuje kompleksowe rozwiązanie do przenoszenia płynów...

Ważenie

Firma VWR oferuje wybór mikrowag i wag analitycznych, ze zgodnymi odważnikami i certyfikatem kalibracji…

Spopielanie próbek

Firma VWR oferuje szeroki wybór pieców przeznaczonych do spopielania próbek, a także do podgrzewania ogólnego...

Mieszanie/mielenie

Firma VWR oferuje szeroką gamę młynków, mieszarek i homogenizatorów...

Mineralizacja, destylacja i ekstrakcja

Firma VWR oferuje szeroki asortyment, od aparatów automatycznych po elementy do budowy własnych układów...

Filtracja

Firma VWR oferuje duży wybór produktów do filtracji do większości zastosowań...