Chcę pozostać zalogowany
Wylogowanie za 
Sesja wygasła
Twoja sesja wygasła. Zostałeś wylogowany dla własnego bezpieczeństwa.
Chcesz zalogować się jeszcze raz?

Przygotowanie próbek

Przygotowanie próbek

Prawidłowe przygotowanie próbek jest kluczowe dla uzyskania dokładnych wyników. Firma VWR oferuje duży wybór produktów – od mieszadeł i mieszarek do automatycznych systemów do trawienia i destylacji.

  • Aparaty do mineralizacji pomogą określić zawartość azotu, ChZT (COD) i śladów metali w wodzie, metodami zgodnymi z normami.
  • Aparaty do destylacji służą do określenia stężenia azotu, fenolu, całkowitej zawartości cyjanków, alkoholu, amoniaku, konserwantów i dwutlenku siarki.
  • Aparatów do ekstrakcji używa się w wielu różnych sytuacjach, np. przy określaniu zawartości pestycydów, polichlorowanych bifenyli (PCBs), dioksyn, fenoli, halogenków, olejów i smarów