Całkowita zawartość węgla organicznego (TOC)

Całkowita zawartość węgla organicznego (TOC) obejmuje węgiel zawarty w związkach organicznych. Pomiar ten często wykorzystuje się jako niespecyficzny wskaźnik jakości wody. Szybka metoda oznaczania TOC poprzez analizę kolorymetryczną sprawia, że jest to metoda łatwa w użyciu, dostarczająca doskonałych wyników.

  • Szybkie trawienie
  • Szereg fotometrów i spektrofotometrów, a także gotowych do użycia probówek do TOC

Termoreaktory

Szybkie trawienie do COD i TOC...

Fotometry i spektrofotometry

Firma VWR oferuje szeroką gamę systemów do pomiaru różnych parametrów wody...

Roztwory do analizy TOC

Roztwory do analizy całkowitej zawartości węgla organicznego (TOC) do wykrywania zanieczyszczeń organicznych w wodzie...