Badanie żywności i napojów

Najpopularniejsze metody analityczne w przemyśle spożywczym stosuje się w badaniu bezpieczeństwa, jakości i zawartości składników odżywczych w żywności. Badania te obejmują ocenę zanieczyszczeń chemicznych, fizycznych i mikrobiologicznych w celu zapewnienia zgodności produktów z przepisami lokalnymi, krajowymi i międzynarodowymi.

Zanieczyszczenia żywności szkodzą zarówno konsumentowi, jak i reputacji producenta. Niezależnie od tego, czy potrzebna jest analiza żywności, napojów, nabiału czy wody, firma VWR oferuje swoim klientom szeroki zakres odczynników, materiałów eksploatacyjnych i sprzętu do badań chemicznych, fizycznych i mikrobiologicznych.

Dlatego też firma VWR jest w stanie sprostać wszelkim oczekiwaniom klientów w zakresie badania żywności i napojów.

Azotany i inne parametry

Prostota tych narzędzi jest tylko pozorna! Uzyskaj doskonałe wyniki – z dokładnością analizy przyrządowej w kilka chwil...

Analiza zawartości chlorków

Oznaczanie stężenia soli kuchennej (chlorku sodu) w przemyśle spożywczym i nabiałowym wykonuje się powszechnie...

Pomiar zabarwienia

Pomiar koloru produktów przemysłu spożywczego ma długą historię...

Komory klimatyczne

Komory testowe, zachowujące stałe warunki klimatyczne, zapewniają stałą temperaturę i wilgotność do długotrwałych testów przydatności do spożycia, opakowania itp...

Gęstość

Gęstość roztworów, płynów itp. to podstawowy test w kontroli jakości w przemyśle żywności i napojów...

Lepkość

Nowoczesna żywność to coraz więcej produktów udogodnionych...

Analiza wilgotności próbek

Szereg wagosuszarek z lampą IR lub halogenowych do zastosowań rutynowych lub precyzyjnych...

Temperatura topnienia

Temperatura topnienia to bardzo przydatna i ważna wartość w oznaczaniu jakości i czystości składników produktów żywnościowych, olejów oraz tłuszczy roślinnych i zwierzęcych...

Produkty elektrochemiczne

Pomiary pH, przewodności, redox, DO lub zmętnienia.

Miareczkowanie

Firma VWR oferuje szereg titratorów do miareczkowania ręcznego lub automatycznego, zaspokajających większość potrzeb analitycznych w przemyśle spożywczym.

Miareczkowanie metodą Karla Fischera

Szereg kompaktowych titratorów wolumetrycznych lub kulometrycznych do metody Karla Fischera i odpowiednich odczynników do oznaczania zawartości wody

Analiza Kjeldahla

Oznaczenie azotu metodą Kjeldahla wykonuje się w wielu produktach żywnościowych...

Zestawy białek, enzymów i błonnika

Od sprawdzania stopnia zjełczałości olejów smażalniczych po zawartość tłuszczy w żywności metodą Soxhleta – firma VWR oferuje każde rozwiązanie...

Analiza olejów i tłuszczy jadalnych

Od sprawdzania stopnia zjełczałości olejów smażalniczych po zawartość tłuszczy w żywności metodą Soxhleta – firma VWR oferuje każde rozwiązanie...

Refraktometry i polarymetry

Refraktometria to jedna z podstawowych metod analizy ilościowej i kontroli jakości w przemyśle spożywczym...