Badanie gatunkowości mięsa

Badanie gatunkowości mięsa to identyfikacja gatunku zwierzęcia, od jakiego pochodzi mięso, przeprowadzana z różnych względów – ekonomicznych, etnicznych czy też względów bezpieczeństwa.

Odkrycie koniny w produktach wołowych wywołało skandal w całej Europie. Z tego powodu producenci i sprzedawcy szukają sposobów sprawdzania swoich produktów, które zagwarantują najwyższą pewność.

Firma VWR oferuje szeroki wybór produktów do badania gatunkowości mięsa takich jak ELISA (test immunoenzymatyczny) oraz techniki jakościowej analizy PCR. Każda z metod pomaga identyfikować gatunki zwierząt w surowych i poddanych obróbce produktach z zawartością wielu różnych matryc żywnościowych i paszowych.

Spectrophotometers

Firma VWR oferuje szeroki i ciągle poszerzany wachlarz spektrofotometrów do wszystkich zastosowań...

Nucleic Acid Extraction & Amplification

Within our Genomics range of products find all you need for PCR based food testing.

Protein Extraction & Detection

Solutions for protein preparation and identification, incl. antibodies, ELISA kits, microplate readers and many more...