Przygotowywanie próbek

Przygotowywanie próbek oznacza rożne sposoby i metody obróbki próbek przed ich analizą.

Przygotowywanie próbek jest zajęciem czasochłonnym, a ze względu na ogromny wpływ, jaki ma ono na wynik dowolnej analizy i na czystość próbki przed dalszym badaniem, może być także głównym źródłem błędów. Dlatego też, aby zapewnić wiarygodne wyniki analiz, kluczowy jest wybór odpowiedniej metody przygotowania próbek.

Firma VWR oferuje szeroki zakres odczynników chemicznych, materiałów eksploatacyjnych i sprzętu do przygotowywania próbek. Produkty te pochodzą zarówno z naszej serii VWR Collection, jak i od innych wiodących dostawców.

Notes laboratoryjny

Zanotuj to! Różne narzędzia laboratoryjne...

Oczyszczanie wody

Szereg systemów do oczyszczania wody – idealnych do laboratorium mikrobiologicznego...

Przenoszenie płynów [Nowości]

Firma VWR oferuje kompleksowe rozwiązanie do przenoszenia płynów...

Spopielanie

Firma VWR oferuje szeroki wybór pieców przeznaczonych do spopielania, a także do podgrzewania ogólnego...

Mieszanie, homogenizacja, sporządzanie mieszanek itp.

Produkty wiodących producentów do redukcji próbki poprzez zgniatanie, mieszanie, homogenizację i dyspersję.

Mieszarki laboratoryjne, worki i pipety słomkowe

Firma VWR oferuje duży wybór blenderów laboratoryjnych dla laboratorium przemysłu spożywczego...

Wirowanie

Oferujemy mikrowirówki i wirówki stołowe, chłodzone i bez chłodzenia, wszystkich wiodących dostawców.

Filtracja

Rozpuszczone składniki żywności są bardzo często trudne do filtrowania, z uwagi na ilość względnie dużych cząstek stałych, obecnych w roztworze...

Ważenie

Duży wybór wag laboratoryjnych, ze stali nierdzewnej oraz klasy IP 67, ..