Analizy żywności i napojów

Kontrola jakości żywności i napojów ma kluczowe znaczenie, aby zagwarantować nie tylko odpowiedni smak, ale i bezpieczeństwo produktów spożywczych. Konieczne może okazać się wykonanie różnego rodzaju analiz, np. testów mikrobiologicznych, testów właściwości fizycznych, chemicznych, identyfikacji skażenia toksynami, pestycydami czy pozostałości leków.

Badania mikrobiologiczne

Badania mikrobiologiczne próbek żywności lub napojów

Identyfikacja potencjalnego skażenia żywności lub napojów patogenami (mikroorganizmami chorobotwórczymi).

Rozwiązania mikrobiologiczne 3M

3M oferuje szereg specjalistycznych produktów do ułatwienia analiz mikrobiologicznych próbek żywności lub napojów.

Mikroskopia

Tutaj znajdziesz wszystko: zarówno lupę lub mikroskop stereoskopowy do kontroli produktu pod kątem makrozanieczyszczeń, jak i mikroskop do wykrywania mikroorganizmów.

Badania fizyczne

Kolorymetria

Aktualnie obowiązujące wysokie normy jakości wymagają stosowania coraz bardziej obiektywnych metod kolorymetrycznych w codziennej pracy laboratoryjnej.

Temperatura topnienia

Temperatura topnienia to bardzo przydatna i istotna wartość określająca jakość i czystość składników żywności oraz olejów i tłuszczów roślinnych

Gęstość

VWR oferuje wszelkiego rodzaju systemy do pomiaru gęstości: od hydrometrów, piknometrów i wag po urządzenia do szybkiej analizy gęstości.

Refraktometria i polarymetria

Refraktometria to jedna z podstawowych metod do analizy ilościowej oraz metoda do potwierdzenia jakości w przemyśle spożywczym.

Lepkość

Lepkość to ważny wskaźnik jakości w przemyśle spożywczym, ponieważ może wpłynąć na opakowanie i ogólną percepcję produktu.

Masa

Zbadaj masę swojego produktu przy użyciu wagi z funkcją ważenia procentowego lub kontroli do łatwego określenia, czy masa mieści się w granicach tolerancji.

Badania chemiczne

Kolorymetria / fotometria

VWR oferuje bogaty wybór systemów do pomiaru różnych elementów w próbkach żywności i napojów: testy paskowe, zestawy wizualne, przenośne kolorymetry i fotometry, fotometry stołowe oraz spektrofotometry.

Metody Kjeldahla i Dumasa do oznaczania azotu

Metoda oznaczania Kjeldahla jest nadal powszechnym sposobem do określenia ilości białka zawartego w żywności. Tutaj znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz.

Zawartość wody

Oznaczenie zawartości wody w żywności i napojach to bardzo często wykonywane badanie. Najczęściej stosowaną metodą jest miareczkowanie metodą Karla Fischera, ale wykorzystuje się też inne metody, np. straty masy po suszeniu.

Pomiar zawartości wilgoci

VWR oferuje szeroki wybór promienników halogenowych lub podczerwieni, urządzeń analitycznych z grzałką ceramiczną lub spiralą kwarcową do pomiarów rutynowych i precyzyjnych.

Elektrochemia

VWR jest czołowym dystrybutorem doskonałego asortymentu produktów z zakresu elektrochemii oferowanych przez renomowanych dostawców!

Miareczkowanie

Mamy wszystko, czego potrzebujesz do standardowych technik miareczkowania ilościowego — od klasycznego szkła laboratoryjnego aż po titratory automatyczne, odczynniki i akcesoria.

Pomiar zawartości chlorków

Pomiar zawartości soli (chlorek sodu) w żywności i nabiale to powszechnie stosowane badanie. Możliwość bezpośredniego odczytu stężenia soli powoduje, że Model 926 Sherwood jest produktem idealnym.

Analiza olejów jadalnych i tłuszczów

Poszukaj w naszej ofercie substancji chemicznych, materiałów eksploatacyjnych, zestawów i narzędzi do analizy olejów jadalnych i tłuszczów.

Rozdziały chromatograficzne do żywności i napojów

Rozdziały chromatograficzne znajdują szerokie zastosowanie w opracowywaniu oraz produkcji żywności i napojów. Szczególnie dotyczy to najnowszych osiągnięć w obszarze żywności funkcjonalnej. HPLC i GC używane do zagwarantowania bezpieczeństwa konsumentom

Badanie gatunkowości mięsa

Badanie gatunkowości mięsa to identyfikacja gatunku zwierzęcia, od jakiego pochodzi mięso, przeprowadzana z różnych względów – ekonomicznych, etnicznych czy też względów bezpieczeństwa.

Bezpieczne przechowywanie substancji chemicznych

Przeprowadzanie HPLC oznacza zastosowanie cieczy palnych, które należy bezpiecznie przechowywać. Sprawdź naszą ofertę produktów do bezpiecznego przechowywania!

Inne analizy

Wzorce dotyczące witamin

Pełna oferta witamin rozpuszczalnych w tłuszczach i wodzie odpowiednich do różnych zastosowań analitycznych, np. chromatografii, analiz ze spektrometrią mas.

Wzorce dotyczące składników żywności i kosmetyków

Wzorce dotyczące alergenów, antyoksydantów, smaków i zapachów, słodzików, kwasów organicznych itp.

Badania alergenów 3M

Szybka kontrola pod kątem obecności powszechnych alergenów, takich jak białko jaja, orzechy ziemne, soja, orzechy włoskie itp. Wykrywają zarówno przetworzone, jak i nieprzetworzone białka alergenów.