Analiza Kjeldahla

Oznaczenie azotu metodą Kjeldahla wykonuje się w wielu produktach żywnościowych. Metoda Kjeldahla składa się z trzech głównych etapów: trawienia, destylacji i miareczkowania.

1. Trawienie: przeprowadza się poprzez gotowanie homogenizowanej próbki w stężonym kwasie solnym. W ten sposób otrzymuje się roztwór siarczanu amonu.

2. Destylacja: do produktu trawienia dodaje się zasadę w nadmiarze, aby przekształcić sól amonową do amoniaku.

3. Miareczkowanie: ilość azotu w próbce można obliczyć, oznaczając ilościowo amoniak w otrzymanym roztworze. Amoniak wychwytuje się albo za pomocą dokładnie odmierzonego nadmiaru standaryzowanego roztworu kwasu (miareczkowanie odwrotne) lub roztworu kwasu bornego (miareczkowanie bezpośrednie)

Mineralizacja

Firma VWR oferuje różne systemy destylacyjne dla różnie zasobnych budżetów, w tym systemy w pełni automatyczne zawierające układ miareczkujący...

Systemy do destylacji metodą Kjeldahla

VWR offers different distillation systems for different budgets, ...

Miareczkowanie

Od prostych biuret po w pełni zautomatyzowane, programowalne systemy do miareczkowania firm Schott i Mettler...

Sączki i łódeczki do odważania

Sączki bezazotowe i dedykowane łódeczki do odważania do oznaczania zawartości azotu...