Filtracja

Rozpuszczone składniki żywności są bardzo często trudne do filtrowania, z uwagi na ilość względnie dużych cząstek stałych, obecnych w roztworze. Zależnie od zastosowania i użytej techniki analitycznej, do klarowania próbek można użyć różnych produktów, w tym sączków karbowanych do filtracji grawitacyjnej lub filtrów strzykawkowych do filtracji ciśnieniowej.

Sączki

Firma VWR oferuje szeroką gamę sączków...

Filtry strzykawkowe

Dodatnie ciśnienie może ułatwić filtrację!

Filtry z włókna szklanego

Filtry z włókna szklanego zapewniają wysoką prędkość przepływu, wysoką pojemność, dużą tolerancję temperaturową oraz doskonałą retencję osadów...