Łaźnie ultradźwiękowe

Czyszczenie ultradźwiękowe jest najodpowiedniejszym sposobem czyszczenia elementów delikatnych.
Ta technika czyszczenia wykorzystuje ultradźwięki (zwykle w zakresie 15-400 kHz). Skuteczne czyszczenie jest wynikiem zjawiska kawitacji, czyli tworzenia się w roztworze „czyszczących pęcherzyków” o bardzo wysokim ciśnieniu we wnętrzu (ponad 1000 atm).