Demineralizacja i oczyszczanie wody

Zastosowanie w laboratorium analitycznym wody o wysokiej czystości może istotnie skrócić czas stracony na rozwiązywanie problemów wynikłych z zanieczyszczenia próbek i przyrządów.

Dzisiaj woda o wysokiej czystości stanowi integralną część programów jakości w większości laboratoriów. Woda w wielu przypadkach jest jednym z głównych odczynników – ale często nie docenia się jej znaczenia! Normy definiują różne klasy czystości wody laboratoryjnej według zastosowań, do których są one używane.