Ogólne materiały laboratoryjne

Niektóre produkty są niezbędne w każdym laboratorium. Popraw bezpieczeństwo w swoim laboratorium za pomocą zestawów do usuwania wycieków, detergentów itp. firmy VWRC i Merck.

Kategorie produktów

Detergenty i środki do czyszczenia powierzchni

Pełen asortyment detergentów do kompleksowego czyszczenia laboratorium... Ekologiczne, wydajne, silne czyszczenie bez pozostałości, przy wysokiej aktywności i niewielkim zużyciu

Materiały do kontroli wycieków

Szybkie wchłanianie płynów o niskiej lepkości, m.in. kwasów, zasad i innych roztworów wodnych i cieczy organicznych.

Sita molekularne

Sita molekularne są stosowane do pochłaniania gazów lub płynów. W ofercie dostępne są wersje o różnej wielkości porów.

Piasek

Najczystszy piasek stosowany do klarowania produktów.

Złoża żelu krzemionkowego do desykatorów

Złoża żelu krzemionkowego utrzymują zapewniają suchość desykatora i bezpieczne przechowywanie produktów wrażliwych na wilgoć.

VWR – koraliki z żelu krzemionkowego do eksykatorów

Koraliki z żelu krzemionkowego zapewniają suchość eksykatorów i bezpieczne przechowywanie produktów wrażliwych na wilgoć

Środki filtracyjne VWR

Ziemia okrzemkowa o różnej przepuszczalności dopasowanej do niemal wszystkich wymagań filtracyjnych w zastosowaniach wymagających przygotowania próbek.

Literatura

Dodatkowe zasoby

Bezpieczeństwo chemiczne w laboratorium

Zapoznaj się z naszą stroną internetową dotyczącą bezpieczeństwa lub posłuchaj webinarium firmy Merck dotyczącego bezpieczeństwa

Webinarium: bezpieczeństwo w laboratorium firmy Merck

Webinarium — jak zwiększyć bezpieczeństwo w swoim laboratorium? Przenieś bezpieczeństwo w swoim laboratorium na wyższy poziom z firmą Merck!