Haasrode zakład produkcyjny

Automatyczna linia do napełniania w pomieszczeniu czystym cGMP w zakładzie produkcyjnym w Haasrode w Belgii.

Główne laboratorium

Chromatograf gazowy ze spektrometrem mas

Komora laminarna do molekularnych testów biologicznych i mikrobiologicznych

Spektrofotometr absorpcji atomowej

Podstawowe możliwości

 • Napełnianie rozpuszczalników i płynów klasy farmaceutycznej, ogólnie płynów i ciał stałych w klasach farmaceutycznych i innych niż farmaceutyki
 • Możliwości mieszania opartego: na wodzie, na bazie rozpuszczalników, na bazie czynników korozyjnych i na zamówienie

Segmenty przemysłu i aplikacje

 • Farmaceutyczny i biofarmaceutyczny

Główne produkty

 • Woda o stopniu czystości Ep/USP/JP 
 • IPASEPT 70 Sterylny spray (70% 2-Propanol)
 • Etanol EP/USP
 • Chlorek sodu
 • Wodorotlenek sodu

Systemy jakości

 • ISO9001, ISO14001, OHSAS18001
 • cGMP certyfikat

Kontrola jakości i oprzyrządowanie

 • Możliwość nastepujących analiz: HPLC, ICP, GC, GC-MS, UV-VIS, FT-IR, Miareczkowanie automatyczne, Karl Fisher, pH, Przewodność, i wiele innych
 • Możliwości testowania analitycznego: testowanie specyfikacji Compendia (USP, NF, EP, JP, BP), ogólne testy chemiczne
 • Testowanie funkcjonalne zgodnie z różnorodnymi wymaganiami, w zależności od potrzeb, z wykorzystaniem oprzyrządowania klienta
 • Transfer technologii: transfer metody i instrumentu dla niestandardowych potrzeb
 • Możliwości testowania molekularnego: PCR, DNaza, RNaza, Proteaza
 • Możliwości testowania mikrobiologicznego: bioburden, endotoksyna
 • ISO 17025 (kalibracja i testy)

Główny sprzęt produkcyjny

 • 3 linie do napełniania ATEX z 2 głowicami
 • Automatyczna linia do napełniania 4 głowice (pojemność do 250 ml / butelkę)
 • Półautomatyczna linia do napełniania płynów
 • Półautomatyczna linia do napełniania ciał stałych
 • Możliwości mieszania

Kontrolowane warunki środowiska

 • Pomieszczenia do napełniania cGMP ISO klasy 7 dla ciał stałych
 • Pomieszczenia cGMP ISO klasy 7 do płynów (4 pokoje Atex)
 • Pomieszczenia do napełniania ISO klasy 8 dla płynów
 • Pomieszczenia do mieszania cGMP ISO 7