Dział medyczno–kliniczny

Firma VWR jest obecnie dużym dostawcą specjalistycznych materiałów do barwienia dla rynku histopatologicznego. Codziennie budujemy portfolio naszych produktów dla klientów związanych z chemią kliniczną.

Przenoszenie płynów [Nowości]

Firma VWR oferuje kompleksowe rozwiązanie do przenoszenia płynów...

Mikroskopia, rozwiązania i akcesoria do obrazowania

Od podstawowych mikroskopów po wyrafinowane modele, systemy rejestracji obrazu i źródła zimnego światła oraz materiały eksploatacyjne.

Pobieranie próbek

Integralność pobierania, przechowywania i transportu próbek zapewnia dokładne, szybkie i wiarygodne wyniki, które czasem mogą nawet uratować życie...

Hematologia

Firma VWR dostarcza sprzętu laboratoriom hematologicznym, które badają zaburzenia krwi...

Chemia kliniczna

Specjalistyczne produkty, zapewniające wygodne i szybkie testowanie na obecność leków i alkoholu oraz monitorowanie sond odżywczych, a także inne produkty do testów przyłóżkowych...

Transport preparatów

Materiały do badań medycznych i naukowych muszą być przesyłane do różnych oddziałów i pracowni...

Histologia

Firma VWR oferuje odczynniki oraz przyrządy do przygotowywania, utrwalania i obrabiania tkanek, a także cięcia i barwienia skrawków...

Life Science

Innowacyjne produkty wysokiej jakości dla genomiki, proteomiki, biologii komórki i mikrobiologii...

Cytologia

Cytologia stała się uznaną metodą pomocniczą w diagnostyce nowotworów różnych narządów...

Wybrany sprzęt

Najważniejszy sprzęt i materiały eksploatacyjne, które powinny znaleźć się w laboratorium klinicznym...