Chcę pozostać zalogowany
Wylogowanie za 
Sesja wygasła
Twoja sesja wygasła. Zostałeś wylogowany dla własnego bezpieczeństwa.
Chcesz zalogować się jeszcze raz?

Nie czekaj na ofertę, wygeneruj ją samodzielnie na pl.vwr.com szybko i wygodnie!

Histologia

Histologia

Firma VWR oferuje odczynniki oraz przyrządy do przygotowywania, utrwalania i obrabiania tkanek, a także cięcia i barwienia skrawków.

Istnieje wiele różnych technik przygotowania tkanek, a także wiele metod badania. Większość z nich polega na przygotowaniu skrawków, które bada się różnymi metodami mikroskopii, ale nie ma takiej metody badania, a na pewno takiej techniki barwienia, która by dobrze uwidoczniała wszystkie rodzaje komórek. W tym samym preparacie poprzez barwienie można zobrazować morfologię, metodami histochemicznymi, immunologicznymi lub molekularnymi – cechy funkcjonalne, a w mikroskopii elektronowej – ultrastrukturę. Skrawki barwione i tkanki zatopione w bloczkach parafinowych cechują się dużą trwałością, tak że większość laboratoriów histologicznych przechowuje bloczki i preparaty na szkiełkach przez dłuższy okres czasu.

Szkiełka mikroskopowe, nakrywkowe i mikroskopy znajdują się w dziale mikroskopii.