Histologia

Firma VWR oferuje odczynniki oraz przyrządy do przygotowywania, utrwalania i obrabiania tkanek, a także cięcia i barwienia skrawków.

Istnieje wiele różnych technik przygotowania tkanek, a także wiele metod badania. Większość z nich polega na przygotowaniu skrawków, które bada się różnymi metodami mikroskopii, ale nie ma takiej metody badania, a na pewno takiej techniki barwienia, która by dobrze uwidoczniała wszystkie rodzaje komórek. W tym samym preparacie poprzez barwienie można zobrazować morfologię, metodami histochemicznymi, immunologicznymi lub molekularnymi – cechy funkcjonalne, a w mikroskopii elektronowej – ultrastrukturę. Skrawki barwione i tkanki zatopione w bloczkach parafinowych cechują się dużą trwałością, tak że większość laboratoriów histologicznych przechowuje bloczki i preparaty na szkiełkach przez dłuższy okres czasu.

Szkiełka mikroskopowe, nakrywkowe i mikroskopy znajdują się w dziale mikroskopii.

Narzędzia i przyrządy do preparacji

Wybrane narzędzia do preparacji z naszej bogatej oferty...

Wyposażenie i materiały eksploatacyjne do obróbki tkanek

Sprzęt specjalistyczny do wszystkich aspektów przygotowywania preparatów, od pobranego materiału do gotowego szkiełka do badania...

Barwienie

Elementy komórkowe często mają różne indeksy refrakcyjne, co można wykorzystać do częściowej identyfikacji poprzez różne odmiany mikroskopii...