Chcę pozostać zalogowany
Wylogowanie za 
Sesja wygasła
Twoja sesja wygasła. Zostałeś wylogowany dla własnego bezpieczeństwa.
Chcesz zalogować się jeszcze raz?

Histologia

Histologia

Firma VWR oferuje odczynniki oraz przyrządy do przygotowywania, utrwalania i obrabiania tkanek, a także cięcia i barwienia skrawków.

Istnieje wiele różnych technik przygotowania tkanek, a także wiele metod badania. Większość z nich polega na przygotowaniu skrawków, które bada się różnymi metodami mikroskopii, ale nie ma takiej metody badania, a na pewno takiej techniki barwienia, która by dobrze uwidoczniała wszystkie rodzaje komórek. W tym samym preparacie poprzez barwienie można zobrazować morfologię, metodami histochemicznymi, immunologicznymi lub molekularnymi – cechy funkcjonalne, a w mikroskopii elektronowej – ultrastrukturę. Skrawki barwione i tkanki zatopione w bloczkach parafinowych cechują się dużą trwałością, tak że większość laboratoriów histologicznych przechowuje bloczki i preparaty na szkiełkach przez dłuższy okres czasu.

Szkiełka mikroskopowe, nakrywkowe i mikroskopy znajdują się w dziale mikroskopii.