Wybrany sprzęt

Najważniejszy sprzęt i materiały eksploatacyjne, które powinny znaleźć się w laboratorium klinicznym.

Inkubatory CO2

Firma VWR oferuje kompakte inkubatory CO2 przeznaczone szczególnie do stosowania w hodowli komórek i tkanek do zapłodnienia in vitro (IVF)...

Miernik chlorków: titratory kulometryczne

Kliniczny pomiar stężenia jonu chlorkowego jest istotny w monitorowaniu równowagi elektrolitowej pacjentów...

Rejestratory wykresów

Rejestratory wykresów na papierze w okresie od 1 do 7 dni, jednorazowe rejestratory na 10 i 40 dni...

Termometry oparte na termoparze i podczerwieni

Duży wybór przyrządów do kontroli temperatury w kuchniach szpitalnych, laboratoriach klinicznych, pomieszczeniach szpitalnych...

Wskaźniki temperatury

Monitorowanie krytycznych wartości temperatury podczas transportu lub przechowywania...

Przechowywanie w chłodzie

Lodówki i zamrażarki wszystkich rodzajów, zakresów temperatur i pojemności wraz z materiałami eksploatacyjnymi...

Ważenie

Wszystko do ważenia! Przyrządy, materiały eksploatacyjne, dzienniki i szpatułki!

Wirówki

Oferujemy mikrowirówki i wirówki stołowe, chłodzone i w temperaturze otoczenia, wszystkich wiodących dostawców....