Inteligentne czujniki cyfrowe (ang. Intelligent Digital Sensors, IDS) WTW (marka Xylem) — przyszłościowa inwestycja

Inteligent: czujniki IDS są inteligentne. Logują się automatycznie i przesyłają wraz z kompletnymi parametrami opis, numer seryjny, zapisy dotyczące kalibracji i historię kalibracji.

Digital: czujniki IDS przetwarzają sygnały wrażliwe w sygnały cyfrowe i przesyłają je w sposób bezawaryjny i pozbawiony błędów do miernika – niezależnie od tego, czy stosowane są moduły kablowe, czy bezprzewodowe.

Sensor: czujniki IDS zostały opracowane w oparciu o uznane i nieustannie udoskonalane czujniki WTW. Nadają się one do niemal wszystkich zastosowań, w tym pomiarów pH, przewodności, tlenu rozpuszczonego i mętności.

Koncepcja sond IDS firmy WTW: inteligentne czujniki cyfrowe do pomiaru standardowych parametrów: pH, przewodności, tlenu rozpuszczonego i mętności.
System IDS składa się z dwóch elementów: czujników cyfrowych i powiązanych mierników terenowych i stacjonarnych. Zastosowano w nim wyjątkowo innowacyjne rozwiązanie – pomiary są przetwarzane w czujniku, a nie w mierniku: 1 metr dla wszystkich parametrów: pH – przewodność – tlen rozpuszczony – mętność

Dodatkowo: od tej pory wszystkie stacjonarne mierniki IDS obsługują pomiary bezprzewodowe.

Zalety czujników IDS: już „kilka tysięcy” elektrod trafiło do laboratoriów!

  • Bezawaryjne przetwarzanie sygnałów wrażliwych w dane cyfrowe
  • Zapisy dotyczące kalibracji są przechowywane w czujniku — niezależnie od jakiegokolwiek miernika
  • Czujniki dostarczają ważnych danych do dokumentacji
  • Bezprzewodowe pomiary za pomocą bezprzewodowych modułów IDS i nowe czujniki IDS z głowicą wtykową

Wieloparametrowy system cyfrowy firmy WTW do pomiarów laboratoryjnych i terenowych: jak wykonywać pomiary z użyciem inteligentnych czujników cyfrowych (IDS)

  • Pomiary w laboratorium z użyciem czujników IDS: wiarygodne wyniki – szeroka gama zastosowań – łatwość użycia
  • Pomiary w terenie z użyciem czujników IDS: trwałość i wodoodporność – bezawaryjne przesyłanie sygnałów – pomiary do 100 metrów
  • Dokumentacja zgodna z zasadami dobrej praktyki laboratoryjnej – łatwość przesyłania danych
  • Innowacyjne i uniwersalne produkty do szerokiego zakresu zastosowań w laboratorium i w terenie

Jak wykonywać pomiary z użyciem czujnika IDS?

Obejrzyj film!

Wybór produktu