Ochrona oczu i twarzy

Od zwykłej ochrony oczu po osłony zakrywające całą twarz — VWR posiada produkty, dzięki którym Ty i Twoi pracownicy będziecie zawsze bezpieczni w swoim miejscu pracy.

Tego rodzaju środki ochrony osobistej są przeznaczone do ochrony oczu przed kontaktem z czymś, co nazywamy czynnikiem szkodliwym lub niebezpiecznym.

Przykładami takich czynników są:

  • uderzenie (np. fragmentami ciał stałych)
  • promieniowanie optyczne (np. promieniowanie związane z procesami spawania, promienie słoneczne, promieniowanie laserowe), promieniowanie UV
  • pyły i gazy (np. pył węglowy, opary spawalnicze lub aerozole szkodliwych substancji chemicznych)
  • krople i bryzgi cieczy (np. rozpryskiwanie płynu podczas jego przelewania)
  • stopione metale i gorące ciała stałe (np. odpryski stopionych metali powstające w procesach metalurgicznych)
  • łuk elektryczny (np. występujący podczas prac związanych z wysokimi naprężeniami)
VWR oferuje również pełną gamę akcesoriów — od rozwiązań z zakresu przechowywania po części zamienne.