Ochrona przed upadkiem

Upadki są często źródłem urazów, a także roszczeń odszkodowawczych pracowników. Jeśli masz pracowników, którzy pracują na wysokości co najmniej 1,8 m, powinni oni być wyposażeni w produkty zabezpieczające przed upadkiem, aby im zapobiegać lub łagodzić ich skutki. Dzięki odpowiednim środkom ochrony osobistej i szkoleniu Twoi pracownicy mogą stopniowo uczyć się, jak ograniczać urazy będące skutkiem upadków.

Na naszej stronie internetowej znajdziesz szeroki wybór środków ochrony przed upadkiem i ochrony osobistej, takich jak punkty mocowania, linki bezpieczeństwa, bloki zabezpieczające przed upadkiem, zaciski i uprząż.