Zmień sposób zarządzania zapasami dzięki rozwiązaniom od Avantor®

Inventory Manager: Twoje oprogramowanie do zarządzania zapasami w laboratorium

Precyzyjny wgląd w zarządzanie zapasami – bez przykrych niespodzianek. Rozwiązanie Inventory Manager od Avantor® wprowadza koncepcję laboratorium przyszłości do Twojego miejsca pracy dzięki szybszemu, uproszczonemu zarządzaniu materiałami laboratoryjnymi, udoskonalonemu raportowaniu w dowolnym czasie i miejscu oraz możliwości skalowania wraz z rozwojem potrzeb.

Wybierz swój plan

W jaki sposób Inventory Manager może usprawnić pracę laboratorium?

Nasze internetowe rozwiązanie nowej generacji do zarządzania zapasami daje użytkownikom możliwość wglądu w czasie rzeczywistym w proces przepływu materiałów laboratoryjnych. Już nie musisz martwić się o nadwyżki czy braki produktów na stanie. Zamiast tego możesz skupić się na tym, co robisz najlepiej, czyli przełomowych pracach badawczo-rozwojowych, kontroli jakości i odkryciach, które zmieniają świat.

Zyskaj więcej czasu na badania naukowe.

W pełni zintegrowane procesy zaopatrzenia umożliwiają zamawianie, śledzenie i uzupełnianie stanu produktów.

Całodobowy wgląd w funkcjonowanie laboratorium, niezależnie od dnia tygodnia

Pełen dostęp do oferty produktów VWR.com z możliwością bezpośredniego składania zamówień i uzyskiwania informacji o produktach

Niezależne od dostawców, kompleksowe rozwiązanie do obsługi materiałów laboratoryjnych

Opracowywanie konfigurowalnych, intuicyjnych pulpitów i raportów

Poznaj oprogramowanie do zarządzania zapasami od Avantor – obejrzyj film.

2 scientists look at large computer screen

Zmień sposób zarządzania zapasami

Zarządzaj zapasami szybciej i prościej.

Nasza niezależna od dostawców platforma stanowi kompleksowe rozwiązanie do zarządzania zapasami w magazynie.


Sprawdzaj raporty w dowolnym miejscu i czasie.

Przeglądaj kluczowe dane laboratoryjne i raporty z różnych urządzeń przy pomocy naszego internetowego oprogramowania do zarządzania zapasami.


Korzystaj z zalet szybkiego skalowania w laboratorium.

Inventory Manager jest rozwiązaniem w pełni skalowalnym. Umożliwia indywidualne dostosowywanie do potrzeb firmy w miarę jej rozwoju.

W firmie z listy Fortune 500 Inventory Manager oszczędza laboratorium +16 000 godzin pracy rocznie.

lab worker in PPE looking through microscope

Wyzwanie

Firma farmaceutyczna z listy Fortune 500 postanowiła podjąć działania na rzecz zwiększenia produktywności, aby utrzymać konkurencyjność i podnieść wartość dla akcjonariuszy.

Po przeprowadzeniu szczegółowej oceny konsultant ds. optymalizacji procesów metodami lean w Avantor stwierdził, że naukowcy spędzają ponad 36 000 godzin rocznie na poszukiwaniu materiałów i wykonywaniu innych, pobocznych zadań związanych z zarządzaniem zapasami w laboratorium. Marnują w ten sposób cenny czas, który można by poświęcić na badania.

Przeczytaj historię sukcesu

Summary of results from Lean business process assessment time studies

Rozwiązanie

Konsultant zaproponował nasze internetowe rozwiązanie do zarządzania zapasami – Inventory Manager. Oprogramowanie zapewnia użytkownikom dostawy odpowiednich materiałów w odpowiednim czasie w miejscu użycia. Dzięki wiodącej w branży technologii program umożliwia identyfikację i obsługę zapasów według laboratorium i obszaru roboczego, a następnie śledzi ich zużywanie i na bieżąco optymalnie dostosowuje ich stan.

Zmiany uzupełniono aktualizacją procesu składania zamówień na materiały laboratoryjne w organizacji. Między innymi wyznaczono pojedynczy punkt kontaktowy dla rzadko zamawianych pozycji i usprawniono kanały rozwiązywania problemów związanych z zamówieniami.

Przeczytaj historię sukcesu

pie charts: hours saved per year for one customer

Wynik

Firma z listy Fortune 500 oszczędza ponad 16 000 godzin pracy rocznie – to równowartość około 8 pełnych etatów personelu naukowego. Dzięki naszemu oprogramowaniu do zarządzania zapasami zredukowano nadwyżki magazynowe o wartości prawie 75 000 USD i ograniczono średnią wartość materiałów laboratoryjnych na stanie w poszczególnych placówkach o 29% – z 521 000 USD do 373 000 USD.

Przeczytaj historię sukcesu

Znajdź odpowiedni plan dla siebie

Wybierz jedną z dwóch opcji w zależności od swoich potrzeb.

Inventory Manager Standard

man in lab coat standing at bench

Zoptymalizuj wgląd w materiały laboratoryjne dzięki zintegrowanemu magazynowi cyfrowemu Inventory Manager.

Maksymalnie 5 użytkowników

Maksymalnie 5 dostawców

Podstawowe raportowanie i dziennik kontroli

Integracja z technologią skanowania kodów kreskowych w magazynach

Zacznij już teraz

Inventory Manager Enterprise

lab worker looking at large displaying Inventory Manager software

Postaw na nasze internetowe oprogramowanie do zarządzania zapasami. Zyskaj wgląd na poziomie przedsiębiorstw i sprawną kontrolę materiałów eksploatacyjnych. Usprawnij współpracę w zakresie kluczowych zadań w ramach zarządzania laboratorium.

Nieograniczona liczba użytkowników

Nieograniczona liczba dostawców (niezależnie od dostawców)

Wgląd w zużywanie materiałów laboratoryjnych i śledzenie kosztów do poziomu użytkownika końcowego

Zautomatyzowane zamawianie, odbiór, raportowanie i powiadomienia

Integracja z mobilnym skanerem, systemem zarządzania zasobami laboratoryjnymi (LIMS) i elektronicznymi notatnikami laboratoryjnymi (ELN)

Zamów prezentację i uaktualnij swoje rozwiązanie

Poznaj cechy i funkcje rozwiązania Inventory Manager

  Standard Enterprise
  Zarządzaj bezpłatnie zapasami materiałów laboratoryjnych i chemikaliów Kompleksowe rozwiązanie do zarządzania zapasami w laboratorium o nieograniczonej funkcjonalności i opcjach łączności
  Wersja 2022 Wersja 2022 i aktualizacja 2023
  Standard Enterprise
Liczba użytkowników 5 Bez ograniczeń
Zarządzanie funkcjami (widoczność dostępu 360) 1 stała Bez ograniczeń/do konfiguracji
  Standard Enterprise
Wskaźniki KPI magazynu checkmark checkmark
Raportowanie 360 (wstępnie zdefiniowane i niestandardowe; planowe i doraźne) Wersja podstawowa checkmark
KPI określające stan łańcucha dostaw x Wersja 2024
  Standard Enterprise
Aktywność i transakcje na pulpicie nawigacyjnym checkmark checkmark
Widok karty i informacje tabelaryczne checkmark checkmark
Silnik powiadomień (w aplikacji i przez e-mail) Z ograniczeniem checkmark
Dziennik kontroli Wersja podstawowa Wersja zaawansowana
Śledzenie według centrów kosztów i działów x checkmark
Przepływ żądań i zatwierdzeń x checkmark
Śledzenie budżetu x Wersja 2024
  Standard Enterprise
Bezpośrednie zamawianie w Avantor (vwr.com) checkmark checkmark
Stan/śledzenie zamówień WIMS checkmark checkmark
Zamawianie elektroniczne produktów z całej oferty Avantor checkmark checkmark
Zamawianie elektroniczne Avantor – rozwiązania niestandardowe Avantor – rozwiązania niestandardowe i umożliwiające indywidualną konfigurację
Przekazywanie zamówień (sprzedawcy spoza Avantor) Standardowy format PDF Elektronicznie, PDF, CSV i TXT, z możliwością indywidualnej konfiguracji
Widoczność stanu zapasów i żądania magazynowe przez vwr.com x checkmark
Konfiguracja zamówień x checkmark
Obsługa zwrotów x checkmark
  Standard Enterprise
Prosty punkt ponownego zamawiania/min-max checkmark checkmark
Obsługa uzupełniania zapasów checkmark Jedna opcja checkmark Kilka opcji
Znakowanie kodami kreskowymi checkmark Opcja stała checkmark Różne opcje/możliwość konfiguracji 
Autopilot (uzupełnianie i odbiór) x checkmark
Śledzenie zużycia/kody kreskowe użytkowników x Pełne śledzenie użytkowników
Zarządzanie zleceniami stałymi x Wersja 2024
  Standard Enterprise
Liczba magazynów/obiektów magazynowych 1 Bez ograniczeń
Hierarchiczne zarządzanie poszczególnymi magazynami checkmark checkmark
Korekty zapasów z możliwością śledzenia checkmark checkmark
Magazyny z dostępem otwartym i zamkniętym –
transfery między magazynami satelitarnymi
x checkmark
  Standard Enterprise
Zautomatyzowane wprowadzanie produktów na stan na VWR.com Bez ograniczeń Bez ograniczeń
Zarządzanie dostawcami Ograniczenie do 5 (z uwzgl. Avantor) Bez ograniczeń
Zarządzanie partiami i terminami ważności x checkmark
Niestandardowe zarządzanie UOM x checkmark
Indywidualnie konfigurowalne pola na poziomie produktu x checkmark
Obsługa inspekcji/kontroli jakości x Wersja 2024
Zintegrowany silnik rekomendacji i rozwiązań alternatywnych x Wersja 2024
Zarządzanie dokumentami x checkmark
Zautomatyzowane niestandardowe zarządzanie cechami produktów/danymi (np. CAS,
masa molowa, klasa ochrony), „zintegrowany system PIM”
x Wersja 2024
  Standard Enterprise
Mobilna aplikacja do skanowania obsługiwana w systemach iOS i Android checkmark checkmark
Integracja ze skanerem Wyłącznie wersja online Wersje online i offline
Funkcje skanera online Uzupełnianie i odbiór Wielofunkcyjność: uzupełnianie,
zużywanie, przyjmowanie, korekta stanów magazynowych
, zgody
i przesunięcia zapasów 
Kioski/automaty – urządzenia wejścia x checkmark
Powiadomienia typu push dla aplikacji mobilnej x checkmark
Integracja z systemem ERP klienta x checkmark
Integracja z ELN x checkmark
Integracja z LIMS x checkmark
Standaryzowane wyszukiwanie API x checkmark
  Standard Enterprise
Wersje w różnych językach (17 języków) checkmark checkmark
Jedno konto dla vwr.com i IM checkmark checkmark
Konfigurowalne tabele do pobrania checkmark checkmark
Pełne wyszukiwanie zastosowań (globalne) checkmark checkmark
  Standard Enterprise
Dostępny zespół wsparcia technicznego (20/5) checkmark checkmark
Instrukcja do pobrania dostępna online checkmark checkmark
Kliknij, aby porozmawiać checkmark checkmark
Ukierunkowana pomoc x checkmark

Porozmawiaj ze specjalistą ds. usług w Avantor

Z chęcią pomożemy Ci zoptymalizować system zarządzania zapasami!

Skontaktuj się z nami