Odczynniki do oznaczania wody metodą Karla Fischera

Przeznaczone dla chemików analitycznych, którzy zawsze potrzebują precyzyjnych informacji dotyczących zawartości wody


Oferta ta obejmuje cały zakres odczynników wolumetrycznych i kulometrycznych do oznaczania wody metodą Karla Fischera.

  • Niezawodne: szybkie działanie i stabilne punkty końcowe zapewniające dokładne wyniki za każdym razem
  • Bezpieczne: niska toksyczność i brak zawartości pirydyny
  • Spójne: porównywalne z produktami innych wiodących marek
  • Praktyczne: długi okres przydatności do użycia
  • Dostępne w szklanych butelkach o pojemności 1 l i 500 ml
 
  Opis Opak. Nr kat. Cena promocyjna Ilość
  CombiNORM 1, 1 mg H2O/ml, do stosowania z metanolem 1 l 85450.290E  
  CombiNORM 2, 2 mg H2O/ml, do stosowania z metanolem 1 l 85451.290E  
  CombiNORM 5, 5 mg H2O/ml, do stosowania z metanolem 1 l 85452.290E  
  Rozpuszczalnik (podłoże robocze), do stosowania ze wszystkimi odczynnikami TitrANT 1 l 85453.290E  
  Rozpuszczalnik Combi Solvent E (podłoże robocze na bazie etanolu) 1 l 85454.290E  
  Rozpuszczalnik tłuszczowy CM, odczynnik niepolarny (podłoże robocze) do niepolarnych substancji, olejów i tłuszczów 1 l 85455.290E  
  Rozpuszczalnik tłuszczowy HM, odczynnik niepolarny (podłoże robocze) do niepolarnych substancji, olejów i tłuszczów 1 l 85456.290E  
  Przyspieszacz z metanolem (podłoże robocze) do przyspieszania jednoskładnikowego miareczkowania metodą KF, do stosowania z odczynnikami CombiNORM 1 l 85457.290E  
  Rozpuszczalnik (ropa naftowa), podłoże robocze, do miareczkowania w przypadku olejów 1 l 85458.290E  
  Rozpuszczalnik acetonowy, podłoże robocze, jednoskładnikowego miareczkowania metodą KF w przypadku aldehydów i ketonów 1 l 85459.290E  
  Rozpuszczalnik Solvent E, podłoże robocze na bazie etanolu 1 l 85460.290E  
  Rozpuszczalnik Solvent CM (podłoże robocze) do miareczkowania w przypadku olejów 1 l 85461.290E  
  Rozpuszczalnik Solvent OIL (podłoże robocze) do miareczkowania w przypadku olejów 1 l 85462.290E  
  Odczynnik CombiNORM 5K do jednoskładnikowego miareczkowania metodą KF w przypadku aldehydów i ketonów, 5 mg H2O/ml, do stosowania z rozpuszczalnikiem K 1 l 85463.290E  
  Rozpuszczalnik K (podłoże robocze) do jednoskładnikowego miareczkowania metodą KF w przypadku aldehydów i ketonów, do stosowania z odczynnikami CombiNORM 5K 1 l 85464.290E  
  TitrANT 1, 1 mg H2O/ml, do stosowania z rozpuszczalnikiem 1 l 85465.290E  
  TitrANT 2, 2 mg H2O/ml, do stosowania z rozpuszczalnikiem 1 l 85466.290E  
  TitrANT 2E, na bazie etanolu, 2 mg H2O/ml, do stosowania z rozpuszczalnikiem E 1 l 85467.290E  
  TitrANT 5, 5 mg H2O/ml, do stosowania z rozpuszczalnikiem 1 l 85468.290E  
  TitrANT 5E, na bazie etanolu, 5 mg H2O/ml, do stosowania z rozpuszczalnikiem E 1 l 85469.290E  
  Odczynnik kulometryczny AG do komór z przesłoną lub bez niej 1 l 85470.290E  
  Odczynnik kulometryczny CG 1 l 85471.130E  
  Odczynnik kulometryczny A do komór z przesłoną 1 l 85472.260E  
  Odczynnik kulometryczny E, na bazie etanolu, do komór z przesłoną lub bez niej 1 l 85473.260E  
  Odczynnik kulometryczny AD do komór bez przesłony 1 l 85474.260E  
  Odczynnik kulometryczny AG-H do stosowania z węglowodorami długołańcuchowymi, do komór z przesłoną lub bez niej 1 l 85475.260E  
  Odczynnik kulometryczny A OVEN do stosowania w piecu, do komór z przesłoną lub bez niej 1 l 85476.260E  
  Odczynnik kulometryczny OIL do stosowania z olejami, do komór z przesłoną 1 l 85477.260E  
  Odczynnik kulometryczny K do stosowania z ketonami, do komór z przesłoną 1 l 85478.260E  
  Odczynnik kulometryczny CG-K do stosowania z ketonami 1 l 85479.130E