Rozwiązania bezpieczeństwa w laboratorium

Firma VWR zapewnia profesjonalne konsultacje w zakresie doboru odpowiednich produktów ochronnych do danych warunków laboratoryjnych

Wszystkie czynności wykonywane w laboratorium podlegają wytycznym dotyczącym ochrony pracowników i dbałości o ich zdrowie.

Koncepcja spersonalizowanego bezpieczeństwa dostosowanego do warunków panujących w pomieszczeniu oraz indywidualnych potrzeb obejmuje środki ochrony osobistej i produkty z zakresu pracy z cieczami, co zapewnia najlepsza ochronę personelu laboratoryjnego.        

Ochrona osobista

Środki ochronne od stóp do głów, w tym odzież, rękawice, maski oddechowe, obuwie, ochrona oczu, twarzy i uszu...

Produkty pierwszej pomocy i szybkiego reagowania

Wszystko, czego potrzeba w razie niewielkich wypadków lub rozlań...

BHP w laboratorium i w części produkcyjnej

Firma VWR oferuje wszystko, co potrzebne, aby zachować CZYSTOŚĆ i BEZPIECZEŃSTWO w zakładzie pracy!