Microbiology

Keep them under control

Microorganisms – tiny yet powerful. Methods used to control their growth and transmission of infection never stop evolving. VWR offers a comprehensive range of products for sampling, inoculation, cultivation and microorganisms identification.

Sterylizacja: od materiałów eksploatacyjnych po najwyższej klasy sterylizatory

VWR can offer all you need for the sterilising process, from consumables and indicators to high end sterilisers for special applications!

Przenoszenie płynów [Nowości]

Firma VWR oferuje kompleksowe rozwiązanie do przenoszenia płynów...

Podłoża i suplementy do hodowli

Firma VWR oferuje szeroką gamę podłoży i suplementów do hodowli...

Przygotowywanie podłoży

Wszystko czego potrzeba do przygotowania podłoża do hodowli zgodnie z wymaganiami – łącznie z materiałami eksploatacyjnymi i sprzętem...

Pobieranie próbek

Najlepsze wyniki są pochodną dobrego pobrania próbki – wybierz właściwe narzędzie!

Przygotowanie próbki

W wielu technikach wymagane jest wstępne przygotowanie próbki...

Inkubacja

Od stołowych inkubatorów płytek zanurzeniowych, po duże inkubatory CO2 i minisystemy beztlenowe...

Identyfikacja drobnoustrojów

Szybkie testy, w tym testy PCR i PCR w czasie rzeczywistym, odczynniki biologii molekularnej, materiały eksploatacyjne i sprzęt.

Higiena

Firma VWR oferuje szereg metod. Przyrządy do monitorowania powietrza, płytki zanurzeniowe i płytki odciskowe do monitorowania powietrza, jak również niezależne systemy do monitorowania higieny...

Mikrobiologia molekularna

Mikrobiologia molekularna to dział mikrobiologii, która obejmuje genomikę, proteomikę i hodowle komórkowe. Firma VWR oferuje kompletne rozwiązania do pracy w tych działach...

Wyszukaj podłoże według mikroorganizmu:

Informacje techniczne i odnośnie zastosowania w branżach: spożywczej, farmaceutycznej, kosmetycznej, wody i ścieków...