Dane kontaktowe

VWR International Sp. z o.o.

ul. Limbowa 5
tel.: 58 323 82 00
fax: 58 323 82 05
80-175 Gdańsk
e-mail: info.pl@vwr.com

Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy
Numer KRS 0000002325 
NIP 5832705185
REGON 19230353300000
Wysokość kapitału zakładowego 20 093 500,00 ZŁ

 

DZIAŁ OFERTOWANIA, PRZETARGÓW I DORADZTWA PRODUKTOWEGO
(ofertowanie, pomoc techniczna)
tel.: 58 323 82 20
fax: 58  323 82 05
e-mail: oferty.pl@vwr.com

DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA, ZAKUPÓW i REKLAMACJI
(przyjmowanie i realizacja zamówień)
tel.: 58 323 82 10
fax: 58 323 82 05
e-mail: sprzedaz.pl@vwr.com

DZIAŁ SERWISU TECHNICZNEGO
(przegląd, naprawa, kwalifikacja, konserwacja urządzeń)
tel.: 58 323 82 41
fax: 58 323 82 05
e-mail: serwis.pl@vwr.com

VWR International Sp. z o.o.
ul. Limbowa 5
80-175 Gdańsk
Tel.: 58 32 38 200
Fax: 58 32 38 205
Email: info.pl@vwr.com