Produkty Merck do wykorzystania w produkcji żywności i napojów

Posmakuj
jakości firmy Merck

Indywidualne produkty i dopasowane do potrzeb substancje chemiczne do zastosowań w branży spożywczej i napojów

Staying up to date with the most recent developments is crucial to help you to guarantee safety and compliance in your food and/or beverage testing process.

Take a look at some examples of application notes below and discover everything you need for your testing process in the brewery or the dairy, beverage, or food manufacturing area. The newest ISO norms such as  EN ISO 22964:2017 for Cronobacter spp. and  ISO 6579-1 for Salmonella are no secret for us.

 

Informacje na temat zastosowań w przypadku żywności i napojów

Analiza piwa

Uzyskaj informację na temat zastosowań w analizie piwa

Branża mleczarska

Uzyskaj informację na temat zastosowań w branży mleczarskiej

Produkcja żywności

Uzyskaj informację na temat zastosowań w produkcji żywności

Produkcja napojów

Uzyskaj informację na temat zastosowań w produkcji napojów

Produkty do wykorzystania w produkcji żywności i napojów

Analiza instrumentalna

Instrumentalna analiza żywności jest ważna. Potwierdza ona bezpieczeństwo żywności, dokładność etykiet i zgodność z krajowymi i międzynarodowymi przepisami. Ale może też stanowić wyzwanie. W jaki sposób nasze produkty mogą Ci pomóc?

  • Wysokiej jakości produkty do stosowania w metodach zgodnych z normami ISO, DIN i CEN
  • Pomoc w zakresie zapewnienia zgodności z przepisami
  • Informacje na temat zastosowań dostępne dla kilku zastosowań w branży spożywczej i napojów
Pomoce laboratoryjne

Firma Merck oferuje wszelkie rodzaje ogólnych produktów laboratoryjnych do codziennego stosowania w zastosowaniach związanych z żywnością i napojami:

- systemy oczyszczania wody
- piasek morski
- detergenty czyszczące Extran®
- bioindykatory Sterikon®
- kwasy, zasady, alkalia kaustyczne, sole i rozpuszczalniki EMSURE®

Mikrobiologia

Jednym z najważniejszych elementów kontroli jakości w branży spożywczej i napojów jest mikrobiologia:

- Amplifikacja i wykrywanie niechcianych drobnoustrojów w produktach spożywczych i napojach lub surowcach
- Mikrobiologiczne monitorowanie powietrza w celu zapewnienia bezpiecznego środowiska do produkcji i testów

Fotometria i szybkie testy

Merck ma ponad 100-letnie doświadczenie w dziedzinie analityki. Wszystkie zestawy testowe, paski testowe i systemy fotometryczne zaprojektowano z myślą o optymalnej precyzji, szybkości działania i łatwej obsłudze w analizach żywności i napojów. 

Katalog analityki wody, produktów spożywczych i środowiska zawiera wszystkie produkty niezbędne do danego zastosowania. Poza tym kilka specyficznych informacji na temat zastosowań jest dostępnych na życzenie.