Analiza i wykrywanie śladowych ilości metali

W analizie metali zawartość pierwiastków jest określana na poziomie ppm, ppb i ppt. Wykorzystuje się do tego celu skomplikowaną aparaturę, taką jak AAS, ICP-OES lub coraz popularniejsze ICP-MS. 

Przed analizą próbki jest ona poddawana przygotowaniu. W większości przypadków próbkę należy najpierw umiejętnie rozpuścić, poddać trawieniu lub stopić. Stosowane w tym celu odczynniki muszą być efektywne, jednak nie mogą wpływać na końcowe wyniki analizy.

Roztwory wzorcowe i odczynniki VWR Chemicals i J.T.Baker® zostały opracowane z myślą o zapewnieniu neutralnego tła ułatwiającego rozwiązanie nawet najbardziej problematycznych przypadków. 

  • Środki chemiczne do przygotowywania próbek do analizy śladowej
  • Wzorce kalibracyjne 
  • Urządzenia do analizy śladowej 
  • Dokumenty poświęcone zagadnieniu wykrywania metali w ilościach śladowych 

Środki chemiczne do przygotowywania próbek

Kwasy NORMATOM® i NORMATOM® Ultrapure

Pełna gama kwasów o wysokiej czystości NORMATOM® i NORMATOM® Ultrapure o maksymalnym dopuszczalnym stopniu zanieczyszczenia rzędu ppb i ppt – niezbędnych w analizie ultraśladowej.

Kwasy ARISTAR® do analizy śladowej

Te kwasy o wysokiej czystości stanowią niezbędny element procesu przygotowywania próbek do analizy śladowych ilości metali dopuszczającej maksymalny stopień zanieczyszczenia rzędu ppm i ppb.

Topniki do XRF

Stosowane w analizach skał, metali, ceramiki i cementu. Trawienie z użyciem topnika jest powszechną metodą przygotowywania próbek do analizy XRF.

Oznaczanie rtęci


Rtęć jest jednym z najbardziej toksycznych i trujących metali ciężkich występujących w środowisku. Oznaczanie jej stężenia – dokonywane zazwyczaj metodą AAS – jest powszechną procedurą w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym oraz ochronie środowiska.

Kwasy Analar® NORMAPUR®

Kwasy VWR Chemicals do różnych zastosowań nieorganicznych i analitycznych.

Zasady Analar® NORMAPUR®

Zasady VWR Chemicals do różnych zastosowań nieorganicznych i analitycznych. 

Sole Analar® NORMAPUR®

Sole VWR Chemicals do różnych zastosowań nieorganicznych i analitycznych. 

Wzorce kalibracyjne

Roztwory wzorcowe AAS 1000 mg/l

Pełna gama 66 roztworów AAS 1000 mg/l dostępnych w opakowaniach 100 i 500 ml, zgodnych z normami NIST i dostarczanych z certyfikatem analizy (CoA)

Roztwory wzorcowe do ICP i ICP-MS

Pełna gama roztworów wzorcowych 10, 1000 i 10 000 mg/l dostępnych w opakowaniach 100 i 500 ml, zgodnych z normami NIST i dostarczanych z certyfikatem analizy

Roztwory wieloskładnikowe do ICP i ICP-MS

Pełna gama roztworów wieloskładnikowych – zgodnych z normami NIST i dostarczanych z certyfikatem analizy – przeznaczonych do stosowania w charakterze wewnętrznych roztworów wzorcowych oraz do kalibracji urządzeń.

Niestandardowe wieloskładnikowe roztwory wzorcowe

VWR we współpracy z firmą CPAchem oferuje usługę pozwalającą klientom na określenie składu roztworu pod kątem konkretnych zastosowań. 

Roztwory wzorcowe do chromatografii jonowej

Szeroka gama roztworów 1000 mg/l obejmujących 54 składniki, przeznaczonych do stosowania w przemyśle żywności i napojów, ochronie środowiska, przemyśle farmaceutycznym, branży nauk przyrodniczych i nie tylko.

Urządzenia do analizy śladowej

Oczyszczanie wody

Systemy oczyszczania wody firmy VWR® to gwarancja dostępu do czystej wody.

Homogenizatory/mieszarki

Mieszarki, homogenizatory i rozdrabniarki do przygotowywania próbek.

Mieszadła

Mieszadła magnetyczne, grzejne i zawieszane, a także mieszadełka i akcesoria.

Wagi

Mikrowagi, wagi analityczne, wagi z szalką górną oraz wagi do analizy wilgotności.

Dozowniki butelkowe

Precyzyjne przenoszenie odczynników z butelek do biuret butelkowych podczas miareczkowania.

What is Atomic Spectroscopy?

Atomic spectroscopy lets analysts determine the composition of liquid or solid samples by measuring the amount of light absorbed by atoms and ions in the material at specific wavelengths. By applying electromagnetic radiation to a compound, it puts atoms in the sample into an excited state. As they return to their original condition, they emit energy as light. By measuring the wavelength and intensity of the emitted light, analysts can identify the atoms in the sample.