Analiza i wykrywanie śladowych ilości metali

W analizie metali zawartość pierwiastków jest określana na poziomie ppm, ppb i ppt. Wykorzystuje się do tego celu skomplikowaną aparaturę, taką jak AAS, ICP-OES lub coraz popularniejsze ICP-MS. 

Przed analizą próbki jest ona poddawana przygotowaniu. W większości przypadków próbkę należy najpierw umiejętnie rozpuścić, poddać trawieniu lub stopić. Stosowane w tym celu odczynniki muszą być efektywne, jednak nie mogą wpływać na końcowe wyniki analizy.

Roztwory wzorcowe i odczynniki VWR Chemicals i J.T.Baker® zostały opracowane z myślą o zapewnieniu neutralnego tła ułatwiającego rozwiązanie nawet najbardziej problematycznych przypadków. 

  • Środki chemiczne do przygotowywania próbek do analizy śladowej
  • Wzorce kalibracyjne 
  • Urządzenia do analizy śladowej 
  • Dokumenty poświęcone zagadnieniu wykrywania metali w ilościach śladowych 

Środki chemiczne do przygotowywania próbek

Kwasy NORMATOM® i NORMATOM® Ultrapure

Pełna gama kwasów o wysokiej czystości NORMATOM® i NORMATOM® Ultrapure o maksymalnym dopuszczalnym stopniu zanieczyszczenia rzędu ppb i ppt – niezbędnych w analizie ultraśladowej.

Kwasy ARISTAR® do analizy śladowej

Te kwasy o wysokiej czystości stanowią niezbędny element procesu przygotowywania próbek do analizy śladowych ilości metali dopuszczającej maksymalny stopień zanieczyszczenia rzędu ppm i ppb.

Topniki do XRF

Stosowane w analizach skał, metali, ceramiki i cementu. Trawienie z użyciem topnika jest powszechną metodą przygotowywania próbek do analizy XRF.

Oznaczanie rtęci


Rtęć jest jednym z najbardziej toksycznych i trujących metali ciężkich występujących w środowisku. Oznaczanie jej stężenia – dokonywane zazwyczaj metodą AAS – jest powszechną procedurą w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym oraz ochronie środowiska.

Kwasy Analar® NORMAPUR®

Kwasy VWR Chemicals do różnych zastosowań nieorganicznych i analitycznych.

Zasady Analar® NORMAPUR®

Zasady VWR Chemicals do różnych zastosowań nieorganicznych i analitycznych. 

Sole Analar® NORMAPUR®

Sole VWR Chemicals do różnych zastosowań nieorganicznych i analitycznych. 

Wzorce kalibracyjne

Roztwory wzorcowe AAS 1000 mg/l

Pełna gama 66 roztworów AAS 1000 mg/l dostępnych w opakowaniach 100 i 500 ml, zgodnych z normami NIST i dostarczanych z certyfikatem analizy (CoA)

Roztwory wzorcowe do ICP i ICP-MS

Pełna gama roztworów wzorcowych 10, 1000 i 10 000 mg/l dostępnych w opakowaniach 100 i 500 ml, zgodnych z normami NIST i dostarczanych z certyfikatem analizy

Roztwory wieloskładnikowe do ICP i ICP-MS

Pełna gama roztworów wieloskładnikowych – zgodnych z normami NIST i dostarczanych z certyfikatem analizy – przeznaczonych do stosowania w charakterze wewnętrznych roztworów wzorcowych oraz do kalibracji urządzeń.

Niestandardowe wieloskładnikowe roztwory wzorcowe

VWR we współpracy z firmą CPAchem oferuje usługę pozwalającą klientom na określenie składu roztworu pod kątem konkretnych zastosowań. 

Roztwory wzorcowe do chromatografii jonowej

Szeroka gama roztworów 1000 mg/l obejmujących 54 składniki, przeznaczonych do stosowania w przemyśle żywności i napojów, ochronie środowiska, przemyśle farmaceutycznym, branży nauk przyrodniczych i nie tylko.

Urządzenia do analizy śladowej

Oczyszczanie wody

Systemy oczyszczania wody firmy VWR® to gwarancja dostępu do czystej wody.

Homogenizatory/mieszarki

Mieszarki, homogenizatory i rozdrabniarki do przygotowywania próbek.

Mieszadła

Mieszadła magnetyczne, grzejne i zawieszane, a także mieszadełka i akcesoria.

Wagi

Mikrowagi, wagi analityczne, wagi z szalką górną oraz wagi do analizy wilgotności.

Dozowniki butelkowe

Precyzyjne przenoszenie odczynników z butelek do biuret butelkowych podczas miareczkowania.