Podłoża i suplementy do hodowli

Firma VWR oferuje szeroką gamę podłoży i suplementów do hodowli. Wszystkie produkty są wytwarzane zgodnie z bieżącymi normami, aby zoptymalizować podłoża i chronić użytkownika przed substancjami toksycznymi..

  • Granulowane odwodnione podłoża do hodowli

  • Gotowe podłoża

  • Dodatki, suplementy i materiały podstawowe

Odwodnione podłoża do hodowli

Granulowane odwodnione podłoża mają wiele zalet w porównaniu z podłożami proszkowanymi...

Materiały podstawowe

Produkty jednego producenta

Suplementy

Izolacja drobnoustrojów często wymaga użycia podłoża wybiórczego...

Systemy konserwacji

Aparat Cryoinstant jest przydatny do przechowywania szczepów hodowlanych...

Gotowe podłoża

Gotowe do użycia, przygotowane podłoża do hodowli dostępne na płytkach, w probówkach, butelkach i workach.