Inteligentne czujniki cyfrowe (ang. Intelligent Digital Sensors, IDS) firmy WTW (marka Xylem) do pomiaru w trudnych warunkach środowiskowych

Sondy MPP IDS — cyfrowe sondy wieloparametrowe (pomiar maksymalnie trzech głównych parametrów) ze zintegrowanym pomiarem głębokości do pomiarów profilowych

  • Głębinowe pomiary pH, przewodności, tlenu rozpuszczonego i mętności. Możliwość równoczesnego pomiaru nawet trzech głównych parametrów, w tym głębokości i temperatury
  • Pomiar głębokości z kompensacją ciśnienia barometrycznego zapewniający dokładne wyniki
  • Pomiary profilowe bez plątaniny kabli — dostępna szpula kablowa ze stykami ślizgowymi
  • Nowy system przyłączeniowy
  • Nie wymaga kręcenia – wystarczy wsunąć sondę do gniazda wtykowego aż do kliknięcia i gotowe. Takie połączenie jest odporne na zmiany ciśnienia, wytrzymałe na rozciąganie i zapewnia bezpieczną wymianę danych z sondą MPP IDS. Istnieje możliwość podłączenia cienkich i odpornych na zerwanie kabli o różnej długości.

Typowe zastosowania obejmują testy limnologiczne zbiorników wodnych o głębokości do 100 m, a także pomiary w otworach wiertniczych, monitorowanie składowisk odpadów i nie tylko. Miernik wieloparametrowy Multi 3630 jest wymagany do pomiarów z każdą sondą MPP IDS.

Pomiar profilu głębokości i jakości wody za pomocą wieloparametrowej sondy MPP IDS:

  • Prosta konfiguracja
  • Pomiary do głębokości 100 metrów
  • Bezpieczne przenoszenie danych dzięki pamięci USB

Wybór produktu