Zamówienia użytkownika

Aby złożyć zamówienie, należy najpierw dodać produkty do koszyka. W tym celu można:

 • Po kolei wybierać konkretne pozycje i dodawać je do koszyka 
 • Przejść do karty „Szybkie zamówienie”
 • Zaimportować plik .csv zawierający żądane pozycje i ich ilości

Karta „Quick Order” (Szybkie zamówienie) umożliwia utworzenie zamówienia poprzez dodanie numeru referencyjnego towaru i żądanej ilości.

Tak, początkowo w tabeli widocznych jest 10 wierszy. Jeśli trzeba dodać kolejne, należy wybrać liczbę wierszy z menu rozwijanego nad tabelą (po prawej stronie). Następnie kliknąć przycisk „Add” (Dodaj).

Wystarczy kliknąć czerwony symbol „X” po prawej stronie każdego wiersza, który trzeba usunąć.

Kliknij przycisk „Add to Cart” (Dodaj do koszyka). Produkty zostaną dodane do koszyka.

Jeśli użytkownik dysponuje listą produktów w formacie arkusza Excel, można je dodać do koszyka bezpośrednio. W tym celu należy:

 1. Utworzyć w arkuszu Excel trzy kolumny.
 2. W kolumnie A podać numer referencyjny VWR.
 3. We wszystkich wierszach kolumny B wpisać ciąg EA.
 4. W kolumnie C wskazać ilości.
 5. Zapisać arkusz Excel w formacie .csv (rozdzielanym przecinkami).
 6. W koszyku kliknąć przycisk „Browse” (Przeglądaj), znaleźć plik, a następnie kliknąć przycisk „Upload” (Wczytaj).

Tak, należy wprowadzić w każdym polu potrzebną liczbę i kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka”.

Można tego dokonać na kilka sposobów:

 • Jeśli adres jest już zarejestrowany w systemie, wystarczy przy złożeniu zamówienia wybrać właściwy adres dostawy.
 • Jeśli adres nie jest zarejestrowany w systemie, należy wysłać na adres e-mail b2b.pl@vwr.com wiadomość e-mail zawierającą login i adres e-mail użytkownika oraz nowy adres dostawy. Jeśli adres jest prawidłowy, VWR poprosi o jego dodanie, tak aby można było złożyć zamówienie. Należy pamiętać, że VWR nie dokonuje dostaw na adresy prywatne.

Jak zmienić domyślny adres dostawy?

W obszarze „Mój profil” należy kliknąć przycisk „Edit” (Edytuj) obok opcji wysyłki. Na stronie Shipping Options (Opcje wysyłki) można wybrać jeden z numerów domyślnych kont wysyłki. Po dokonaniu wyboru należy kliknąć przycisk „Submit” (Wyślij).

Przy składaniu zamówienia automatycznie wybierany będzie domyślny adres dostawy.

Użytkownik może zarejestrować swoje imię i nazwisko (lub w razie konieczności imiona i nazwiska współpracowników), aby uniknąć konieczności wpisywania go przy każdym zamówieniu. W tym celu należy przejść do obszaru „My profile” (Mój profil) i wybrać przycisk „Edit” (Edytuj) obok opcji wysyłki. Dodać nowe imię i nazwisko na dole strony Shipping Options (Opcje wysyłki) i kliknąć przycisk „Submit” (Wyślij).

Tak, użytkownik może dodawać na stronie „Order Options” (Opcje zamówienia) adresy e-mail, które można następnie pobierać na stronie „My profile” (Mój profil). Jeśli współpracownik ma być informowany o wszystkich zamówieniach WWW, należy wybrać opcję „Always” (Zawsze). Jeśli użytkownik chce decydować, czy powiadamiać współpracownika o zamówieniach WWW, należy wybrać opcję „Ask Me” (Zapytaj mnie). Po zarejestrowaniu adresu e-mail współpracownika będzie on wyświetlany przy składaniu zamówienia. Użytkownik może wtedy wybrać ten adres e-mail, aby powiadomić współpracownika.

Strona „Order Tracking” (Śledzenie zamówień) umożliwia śledzenie zamówień i wyświetlanie ich statusu. Umożliwia ona również pobranie dokumentów odnoszących się do zamówień: kart charakterystyki produktu, dowodów dostawy i faktur.

Użyć listy rozwijanej, aby wybrać okres: 1 dzień, 1 tydzień, 1 miesiąc lub 3 miesiące. Można również wybrać konkretny przedział czasowy.

Jeśli użytkownik nie poda przedziału, wyszukiwanie zamówień ograniczone jest do ostatnich 90 dni.

Informacje o stanie zamówienia dostępne są dla wszystkich zamówień złożonych w VWR, niezależnie od sposobu złożenia (Internet, telefon, faks itd.). Jeśli użytkownik poszukuje zamówienia, którego nie widać na liście, może wyszukać je, podając numer konta wysyłki, numer zamówienia zakupu lub numer faktury. Jeśli nadal nie można znaleźć zamówienia, prosimy o wysłanie wiadomości e-mail na adres b2b.pl@vwr.com.

Na stronie „Order Status” (Stan zamówienia) możliwe jest również wyświetlanie historii zamówień dla konkretnego numeru konta wysyłki.

Jeśli użytkownik jest kierownikiem ds. zakupów lub inną osobą nadzorującą duże zespoły kupców, VWR może zezwolić mu na dostęp do zamówień całej społeczności użytkowników. Jeśli użytkownik potrzebuje takiego dostępu, prosimy o kontakt z działem pomocy pod adresem e-mail : b2b.pl@vwr.com.