Strona Mój profil (My profile)

Tworząc profil, użytkownik zyskuje dostęp do przydatnych narzędzi ułatwiających proces zamawiania.

  • Dostęp do wyceny umów organizacji (konto klienta)
  • Widok dostępności produktu "Możliwość zmiany preferencji zamawiania*, płatności i wysyłki
  • Tworzenie i zapisywanie własnych list ulubionych towarów"
  • Planowanie wycofania zamówień
  • Dostęp do aktualnego statusu wszystkich zamówień VWR, w tym informacji o śledzeniu od przewoźnika.


Po zalogowaniu się na stronie „My profile” (Mój profil) (dostępnej zawsze po kliknięciu łącza „My profile” (Mój profil) na górze strony) można wyświetlić i zaktualizować dane osobowe i ustawienia spersonalizowane dopasowujące witrynę VWR.com do potrzeb użytkownika.

Tak, do przeglądania witryny nie jest potrzebny profil. Występują jednak pewne ograniczenia (brak cen, czasu dostawy itd.). Użytkownik może nadal wyświetlać dane produktów, uzyskiwać informacje o VWR i świadczonych przez nią usługach, wyszukiwać informacje o rozwoju kariery itd.

Należy kliknąć łącze „Create my profile” (Utwórz mój profil) na górze strony. Następnie podać dane osobowe (lub podać numer konta VWR, jeśli istnieje) i kliknąć przycisk „Next” (Dalej).

Wypełnić formularz rejestracyjny, który pomoże VWR dostosować witrynę VWR.com do konkretnych potrzeb użytkownika.

Po zakończeniu wypełniania formularza kliknąć przycisk „Create Profile” (Utwórz profil). W ciągu 24–48 godzin zespół VWR połączy profil WWW z kontem użytkownika. W przeciwnym razie należy wysłać na adres b2b.pl@vwr.com wiadomość e-mail zawierającą numer klienta.

Pozostawić pole puste i wysłać na adres : b2b.pl@vwr.com wiadomość e-mail zawierającą nazwę swojej spółki, adres dostawy, adres do fakturowania (jeśli jest inny), wyciąg KRS z rejestru spółek oraz adres(y) e-mail do wysyłania faktur w formacie PDF.

Wysłać na adres b2b.pl@vwr.com wiadomość e-mail zawierającą numer klienta lub dane wymagane do utworzenia konta klienta (nazwa spółki, adres do dostawy i doręczeń, KRS, adres(y) e-mail do wysyłania faktur w formacie PDF).

Numer ten identyfikuje użytkownika jako unikatowego klienta VWR. VWR przypisuje użytkownikowi numer konta, aby przekazywać informacje o cenach, fakturach, wysyłkach i inne istotne dane.

Aby ukończyć proces rejestracji, VWR musi zweryfikować poprawność adresu e-mail użytkownika i przekazanych danych. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego i kliknięciu przycisku „Create Profile” (Utwórz profil).

zespół VWR połączy profil WWW z kontem użytkownika w ciągu 24–48 godzin.

W przeciwnym razie prosimy o wysłanie na adres b2b.pl@vwr.com wiadomości e-mail zawierającej numer klienta lub dane wymagane do utworzenia konta klienta (nazwa spółki, adres do dostawy i fakturowania, KRS, adres(y) e-mail do wysyłania faktur w formacie PDF).

Po utworzeniu profilu za pomocą numeru konta VWR użytkownik zostanie poproszony o podanie danych spółki, które VWR sprawdzi przed zatwierdzeniem profilu. 

Po zatwierdzeniu użytkownik będzie mógł zobaczyć:

  • Cenę każdego produktu stosownie do posiadanej umowy 
  • Dostępność każdego produktu

Jeśli w koszyku nie widać cen umownych i stanu dostępności produktów, należy wysłać wiadomość e-mail na adres b2b.pl@vwr.com podając:

  • Identyfikator połączenia (adres e-mail, z którego następuje połączenie) 
  • Zrzut ekranu obrazujący problem

Tak, należy wysłać na adres b2b.pl@vwr.com wiadomość e-mail zawierającą identyfikator połączenia użytkownika i nowy adres dostawy.

Użytkownik nie będzie miał już dostępu do poprzednich danych firmowych.

Witryna VWR.com została zaprojektowana w taki sposób, aby nie wyświetlać w sieci Internet ani nie udostępniać publicznie informacji mogących posłużyć do zidentyfikowania osoby fizycznej. Więcej informacji można znaleźć w zasadach prywatności VWR.

Należy kliknąć tutaj

Aby zmienić hasło, należy wybrać łącze „My profile” (Mój profil) na górze strony. Kliknąć przycisk „Edit” (Edytuj) obok danych osobowych.

Kliknąć przycisk „Change Password” (Zmień hasło) w obszarze „Security Settings” (Ustawienia bezpieczeństwa). Wprowadzić nowe hasło i kliknąć przycisk „Submit” (Wyślij).

Dane osobowe można zaktualizować w obszarze „My profile” (Mój profil), klikając przycisk „Edit” (Edytuj). Użytkownik może zaktualizować swoje imię i nazwisko oraz adres e-mail.

UWAGA: zmiana adresu e-mail nie powoduje zmiany identyfikatora połączenia. W przypadku chęci zmiany identyfikatora logowania należy skontaktować się bezpośrednio z adresem b2b.pl@vwr.com

Na stronie z danymi osobowymi można zdecydować się na otrzymywanie biuletynu VWR. Z biuletynu można wypisać się w dowolnym momencie, usuwając wybór pola „I would like to improve my shopping experience by using my personal data” (Chcę zwiększyć komfort zakupów, podając moje dane osobowe).

Profil WWW użytkownika może zostać powiązany z jedną lub więcej organizacjami (jeśli pracuje on dla kilku spółek lub zakładów). Każda organizacja (konto klienta) ma własne parametry zależne od umowy.

Aby zmienić organizację na inną, po zalogowaniu się należy użyć menu rozwijanego. Następnie należy wybrać żądaną organizację i kliknąć przycisk „Update” (Aktualizuj).

Jeśli dana organizacja nie jest widoczna na liście rozwijanej, należy wysłać wiadomość e-mail na adres b2b.pl@vwr.com