Wycena użytkownika

Aby poprosić o wycenę, należy dodać produkty do koszyka. Następnie przejść do koszyka i kliknąć widoczny w menu w górnym lewym rogu koszyka przycisk „Request a Quote” (Poproś o wycenę).

Uwaga: koszyk należy sprawdzić, klikając przycisk „Validate” (Sprawdź).

Przetwarzana wycena będzie widoczna w obszarze „See my quotations” (Pokaż moje wyceny) po kliknięciu karty „In Progress” (W toku). Przetwarzanie prośby przez zespół trwa 24–48 godzin (z wyłączeniem weekendów i świąt państwowych). Wycena będzie później dostępna na karcie „Saved Quotes” (Zapisane wyceny).

Z menu po lewej stronie należy wybrać kartę „View my quotes” (Wyświetl moje wyceny). Wycena powinna zostać wyświetlona. W przeciwnym razie należy wybrać przedział czasowy. Jeśli nadal nie widać wyceny, należy wysłać na adres b2b.pl@vwr.com wiadomość e-mail zawierającą login i numer wyceny.

Należy sprawdzić, czy wybrano odpowiedni przedział czasowy. Jeśli nadal nie widać wyceny, należy skontaktować się z działem pomocy pod adresem b2b.pl@vwr.com podając login i numer wyceny.

Aby skorzystać z cen w wycenie, należy ją pobrać, zamiast korzystać z paska wyszukiwania.

Z menu po lewej stronie należy wybrać kartę „View my quotes” (Wyświetl moje wyceny). Wycena powinna zostać wyświetlona. W przeciwnym razie należy wybrać przedział czasowy. Jeśli nadal nie widać wyceny, należy wysłać na adres b2b.pl@vwr.com wiadomość e-mail zawierającą login i numer wyceny.