XIV Międzynarodowe Sympozjum Neurochemiczne


W dniach 25-26 października 2018 roku, w Instytucie Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN w Warszawie, odbyło się XIV Międzynarodowe Sympozjum Neurochemiczne pt. „Molecular Basis of Pathology and Therapy in Neurological Disorders.

W programie Sympozjum miały miejsce następujące sesje:

  • Astrocytic signaling in neurological diseases
  • Pharmacological modulation of neuroreparative processes  evoked in  response to neonatal asphyxia
  • MicroRNA in development and therapy of central nervous system disorders
  • Behavioral approach to neurological disorders

Sympozjum towarzyszyły sesje plakatowe.
VWR wspiera rozwój nauki.